Stein som legges stein på stein

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Sammen om mestring, læring for livet.

All kursvirksomhet for pasienter og pårørende er avlyst fram til sommerferien grunnet koronasituasjonen.

Vi tipser her om nyttige nettressurser med kvalitetssikret helseinformasjon. Dette erstatter ikke dialogen du skal ha med fastlege og andre fagpersoner du samarbeider med om din helse, men her kan du finne oversikter, filmer, pasienthistorier og verktøy for læring og mestring.

Nyttige nettressurser

Nedenfor finner du alfabetisk oversikt over kurs og opplæring for pasienter og pårørende. For å finne informasjon som kursdato, kontaktinformasjon og så videre åpner du det aktuelle kurset i oversikten. Klikk på overskriftene for kurset for å lese mer.

Oversikt kurs og opplæring for pasienter og pårørende


Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

På kursene møter du fagfolk som foreleser om forskjellige tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte erfarne pasienter og pårørende som forteller om hvordan de lever sine liv med de samme helseutfordringene. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.


Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Henvisningen kan være fra din fastlege eller lege på sykehuset. Legen sender henvisning til den avdelingen som arrangerer kurset, se henvisningsadresse under hvert enkelt kurs.

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Det er disse du finner i den alfabetiske kursoversikten under.

Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over de lokale kurstilbudene ved de andre sykehusene i Helse Nord lenger ned på siden. Her finner du også kurs som er definert som regionale og nasjonale kurs ved andre helseforetak i Norge. For å se lokale kurstilbud ved sykehus utenfor Helse Nord må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehusene.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på Lærings- og mestringskurs inngår i ordningen fritt behandlingsvalg.


Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Kontakt Lærings- og mestringssenteret

Hvert kurs har egne kontaktpersoner. Kontaktinformasjon ligger under det enkelte kurs. Du må gjerne ta direkte kontakt med Lærings- og mestringssenteret på ditt sykehus.

Lærings- og mestringssenteret

Følg Helgelandssykehuset på Facebook

Våre pasientkurs

Fant du det du lette etter?