Stein som legges stein på stein

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Sammen om mestring, læring for livet.

Når du som pasient kommer til sykehuset har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv. Fagfolkene du møter skal støtte deg og legge til rette for god opplæring. Vi skal spørre: «Hva er viktig for deg?» Denne rettigheten gjelder også din pårørende.

Hvorfor delta på kurs?

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs: Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehus.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Lærings- og mestringssenteret

Hvert kurs har egne kontaktpersoner. Kontaktinformasjon ligger under det enkelte kurs. Du må gjerne ta direkte kontakt med Lærings- og mestringssenteret på ditt sykehus.

Lærings- og mestringssenteret

Følg Helgelandssykehuset på Facebook

Kurs og opplæring i Helgelandssykehuset

 •    
  Crohns sykdom/Ulcerøs kolitt/IBD-kurs, Mo i Rana

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg med kronisk tarmsykdom (Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt).

 •    
  Diabetes type 2, Mo i Rana

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er voksen med diabetes type 2 og dine pårørende.

 •    
  Diabetes type 2, Mosjøen

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er voksen med diabetes type 2 og dine pårørende.

 •    
  Diabetes type 2, Sandnessjøen

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er voksen med diabetes type 2 og dine pårørende

 •    
  Hjerneslag, Mo i Rana - Sandnessjøen

  Lærings- og mestringskurs for pasienter med hjerneslag og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

 •    
  Hjertekurs, Mo i Rana

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har hjertesykdom og dine pårørende.

 •    
  Hjerteskole, Sandnessjøen

  Dagskurs for deg som har hjertesykdom og dine pårørende

 •    
  Kols-kurs, Mosjøen

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørende

 •    
  Livslyst – når det røyner på, Mo i Rana

  Tredagers lærings- og mestringskurs for deg med kreft, eller tidligere har hatt kreft og dine pårørende.

 •    
  Parkinsons sykdom, Mosjøen

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og dine pårørende

 •    
  Prostatakreft, Mosjøen

  Todagers Lærings- og mestringskurs for deg som er behandlet for Prostatakreft og din pårørende.

 •    
  Proteseskole, Mo i Rana

  Alle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til proteseskole noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneskolen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen.

 •    
  Revmakurs, Mo i Rana

  Lærings- og mestringskurs for voksne personer med revmatoid artritt (leddgikt), Ankyloserende Spondylitt (Bekhterev), psoriasis artritt og deres pårørende.

 •    
  Sykelig overvekt, Mo i Rana

  Lærings- og mestringskurset "endring av levevaner" er et gruppebasert tilbud til voksne med sykelig overvekt/fedme som er henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning.

 •    
  Sykelig overvekt, Sandnessjøen

  Lærings- og mestringskurset «endring av levevaner» er et gruppebasert tilbud til voksne med sykelig overvekt/fedme som er henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning.

 •    
  Utviklingshemming lett/moderat, "Snart voksen -kurs", Mosjøen

  Fire dagers Lærings- og mestringskurs for ungdom med lett/moderat utviklingshemming + to gruppesamlinger for foreldrene. Målgruppen er ungdom i alderen 13 - 16 år.

ANDRE LOKALE KURS OG OPPLÆRINGER I HELSE NORD


Tromsø, Harstad, Narvik:
 

Bodø, Gravdal, Stokmarknes:


Hammerfest, Kirkenes:


Kurs og opplæring ved andre helseforetak

Fant du det du lette etter?