ADHD-kurs for foreldre og andre nærpersoner

I februar arrangereres det et tredagers ADHD-kurs hos BUP i Sandnessjøen.


Kurset er en innføring i hva ADHD er og hvordan håndtere det i skole, hjem og fritid. 

Tema som blir belyst er: Diagnostisering, utvikling, å være foreldre til barn med ADHD, medisinering, rettigheter i skole og det offentlige, hjelpemidler i hjem og skole. Kurset har en positiv vinkling på ADHD, og er ment å gi kunnskap, tips og ideer til foreldre og andre nærpersoner til barn med ADHD. 

Foreløpig program: 


Onsdag 8. februar kl. 09.30 – 11.30:
Hva er ADHD, diagnostisering, utvikling gjennom oppvekst, forskjell på gutter og jenter, hva trenger barn med ADHD og hva trenger de ikke. 

Onsdag 15. februar kl. 09.30 – 11.30: 
ADHD og pedagogikk, krevende og annerledes omsorgsoppgave, sosial fungering og mestring.  

Onsdag 22. februar kl. 09.30 – 11.30: 
Medikamentell behandling av ADHD, hvordan virker medisin og hvorfor. 
 
Hvem kan delta: 
Foreldre til barn med ADHD. Majoriteten vil ha barn under 13 år. Lærer, assistenter, barnehagepersonell, besteforeldre eller andre viktige nærpersoner til barnet er velkomne til å delta sammen med foreldrene.

Kurset avholdes på Bup Sandnessjøen møterommet, på de oppsatte tidspunktene. Det er en forutsetning for deltagelse at du kan delta på alle delene av kurset.  Påmelding skjer til din behandler i Bup innen onsdag 25. januar. Det er begrenset antall plasser.

Kursholder er Runi Hammerø Sparby, spesialpedagog og behandler i Bup. ​