Ansettelse av administrerende direktør

Mandag 9. januar klokken 1630 avholdes et ekstraordinært styremøte for styret i Helgelandssykehuset. Det er kun en sak på agendaen: Tilsetting av administrerende direktør.

Saken er unntatt offentlighet j.f. §25 i Offentlighetsloven og møtet streames derfor ikke.

Når det ekstraordinære styremøtet er gjennomført vil det gå ut ny informasjon.​