ADHD foreldrekurs

Lærings- og mestringskurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta


Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


Hvem kan delta på kurset?

Kurs for foreldre /nettverk til barn med ADHD. Kurset egner seg også for andre i barnets nettverk, som for eksempel lærere/barnehagepersonell, assistenter, besteforeldre eller andre viktige nærpersoner til barnet.


Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurset er at du skal lære om barnets sykdom og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge deres vei må dere ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner. 

 

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
  
 

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema knyttet til sykdommen. Kurset er en innføring i hva ADHD er og hvordan håndtere det i skole, hjem ig fritid. Kurset er ment å gi kunnskap, tips og ideer til foreldre og andre nærpersoner til barn med ADHD. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.
 

Tema:

  • Hva er ADHD? Årsaksfaktorer, forekomst og behandling
  • Medisinsk behandling, hvordan virker medisin og hvorfor
  • Foreldreutfordringer, råd og veiledning
  • ADHD og pedagogikk - skolehverdag og tilrettelegging
  • Tiltak og tips i hverdagen


Program for kurs i Sandnessjøen juni 2023

Praktisk informasjon


Kurset gjennomføres både i Sandnessjøen og i Mosjøen. Kontakt BUP i Mosjøen eller BUP Sandnessjøen for nærmere informasjon. 

Overnatting

 

Dersom du har behov for overnatting, kan du benytte deg av Helse Nord sine avtaler med følgende prioritering på hotell (prioriteringen kan avvikes ved manglende kapasitet, eller det ikke er hensiktsmessig av andre grunner):

  1. Scandic Hotels
  2. Thon Hotels
  3. Nordic Choice Hotels

Du må selv ta kontakt direkte med hotellet og oppgi at du skal benytte deg av Helse Nord sin avtale, da overnattingen inngår som en del av din behandling ved sykehuset. Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes andre overnattingssteder på stedet dit du skal. 
 

Reise

Pasientreiser på Helgeland


 

Rettigheter og egenandel

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre


 

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon for barn og unge med adhdKursoversikt for pasienter og pårørende

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende


Fant du det du lette etter?