ADHD-kurs for foreldre

Kurs, To ganger i året , Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mosjøen

Lærings- og mestringskurs for foreldre/foresatte som har barn med ADHD. Her finner du mer informasjon om kurset.

​Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Tid
To ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Mosjøen
 
Arrangør
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mosjøen
 
Innlegg fra
Tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter 

Brosjyre for  ADHD-kurset  

Målgruppe:

Kurs for foreldre /nettverk til barn med ADHD. Deler av kurset egner seg også for andre i barnets nettverk, som for eksempel lærere/barnehagepersonell.

Målsetning:

Å gi familien et godt grunnlag for å mestre hverdagen med barn med ADHD gjennom å lære mer om sykdommen av hverandre, og av fagfolk. Å dele informasjon, kunnskap og erfaringer om ADHD står sentralt i målsetningen.

Innhold

  • Hva er ADHD? Årsaksfaktorer, forekomst og behandling
  • Medisinsk behandling
  • Foreldreutfordringer, råd og veiledning
  • Eksplosive barn
  • Rettigheter og hjelpemidler
  • Skolehverdag og tilrettelegging
  • Tiltak og tips i hverdagenFant du det du lette etter?