ADHD-kurs for foreldre

Kurs , En gang i året pr. sted , Læring og mestring

Lærings- og mestringskurs for foreldre/foresatte som har barn med ADHD. Her finner du mer informasjon om kurset.

​Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til fagavdeling.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), og diagnose.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Deltakere får innkalling fra sykehuset.

 

Når og hvor

Tid
En gang i året pr. sted
Klokkeslett
 
Sted
PPT Rana, Saltfjellveien 14, Selfors
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
BUP er arrangør pr. sted (Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund) 
Innlegg fra
Tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter 

Brosjyre for  ADHD-kurset   Program ADHD-kurs april 2018 (PDF)

Målgruppe:

Kurs for foreldre /nettverk til barn med ADHD. Deler av kurset egner seg også for andre i barnets nettverk, som for eksempel lærere/barnehagepersonell.

Målsetning:

Å gi familien et godt grunnlag for å mestre hverdagen med barn med ADHD gjennom å lære mer om sykdommen av hverandre, og av fagfolk. Å dele informasjon, kunnskap og erfaringer om ADHD står sentralt i målsetningen.

Innhold

  • Hva er ADHD? Årsaksfaktorer, forekomst og behandling
  • Medisinsk behandling
  • Foreldreutfordringer, råd og veiledning
  • Eksplosive barn
  • Rettigheter og hjelpemidler
  • Skolehverdag og tilrettelegging
  • Tiltak og tips i hverdagen


​Rettigheter ved opplæring


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.