Brukerutvalgsmøte 13. desember 2018

Brukerutvalgsmøte, 13.12.2018

 

Når og hvor

Dato
13.12.2018 
Klokkeslett
11:00-15:00
Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
  

20181211 Sak 50-2018 Innkalling og saksliste til brukerutvalgsmøte.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20181213 Brukerutvalgsmøte/20181211 Sak 50-2018 Innkalling og saksliste til brukerutvalgsmøte.pdf20181211 Sak 50-2018 Innkalling og saksliste til brukerutvalgsmøte.pdfpdf339828
20181213 Protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20181213 Brukerutvalgsmøte/20181213 Protokoll.pdf20181213 Protokoll.pdfpdf278896
20181213 Sak 51-2018 Protokoll 10102018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20181213 Brukerutvalgsmøte/20181213 Sak 51-2018 Protokoll 10102018.pdf20181213 Sak 51-2018 Protokoll 10102018.pdfpdf293177
20181213 Sak 52-2018 Medvirkning_råd og utvalg_status 20181213.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20181213 Brukerutvalgsmøte/20181213 Sak 52-2018 Medvirkning_råd og utvalg_status 20181213.pdf20181213 Sak 52-2018 Medvirkning_råd og utvalg_status 20181213.pdfpdf187860
20181213 Sak 53-2018 Helgelandssykehuse2025t_Rapport fra ekstern ressursgruppe.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20181213 Brukerutvalgsmøte/20181213 Sak 53-2018 Helgelandssykehuse2025t_Rapport fra ekstern ressursgruppe.pdf20181213 Sak 53-2018 Helgelandssykehuse2025t_Rapport fra ekstern ressursgruppe.pdfpdf2594700
20181213 Sak 53-2018 Høringsbrev Foreløpig rapport om framtidas Helgelandssykehus.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20181213 Brukerutvalgsmøte/20181213 Sak 53-2018 Høringsbrev Foreløpig rapport om framtidas Helgelandssykehus.pdf20181213 Sak 53-2018 Høringsbrev Foreløpig rapport om framtidas Helgelandssykehus.pdfpdf140260
20181213 Sak 53-2018 Presentasjon 3.desember 18_ Dialogmøte Helgeland_Helgelandssykehuset2025.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20181213 Brukerutvalgsmøte/20181213 Sak 53-2018 Presentasjon 3.desember 18_ Dialogmøte Helgeland_Helgelandssykehuset2025.pdf20181213 Sak 53-2018 Presentasjon 3.desember 18_ Dialogmøte Helgeland_Helgelandssykehuset2025.pdfpdf3125351
20181213 Sak 54-2018 Rutiner for oppnevning av brukerrepresentanter i råd, utvalg og prosjekt Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20181213 Brukerutvalgsmøte/20181213 Sak 54-2018 Rutiner for oppnevning av brukerrepresentanter i råd, utvalg og prosjekt Helgelandssykehuset.pdf20181213 Sak 54-2018 Rutiner for oppnevning av brukerrepresentanter i råd, utvalg og prosjekt Helgelandssykehuset.pdfpdf218809
20181213 Sak 55-2018 Budsjett 2019.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20181213 Brukerutvalgsmøte/20181213 Sak 55-2018 Budsjett 2019.pdf20181213 Sak 55-2018 Budsjett 2019.pdfpdf2171024
20181213 Sak 58-2018 Vaktberedskap - psykisk helse og rus.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20181213 Brukerutvalgsmøte/20181213 Sak 58-2018 Vaktberedskap - psykisk helse og rus.pdf20181213 Sak 58-2018 Vaktberedskap - psykisk helse og rus.pdfpdf522458

Fant du det du lette etter?