Brukerutvalgsmøte 19. september 2018

Brukerutvalgsmøte, 19.09.2018

 

Når og hvor

Dato
19.09.2018 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Mosjøen
 

20180919 Protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Protokoll.pdf20180919 Protokoll.pdf
20180919 Sak 29-2018 Innkalling og saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 29-2018 Innkalling og saksliste.pdf20180919 Sak 29-2018 Innkalling og saksliste.pdf
20180919 Sak 30-2018_20180613 Protokoll Brukerutvalg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 30-2018_20180613 Protokoll Brukerutvalg.pdf20180919 Sak 30-2018_20180613 Protokoll Brukerutvalg.pdf
20180919 Sak 31-2018 Avtale for signering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 31-2018 Avtale for signering.pdf20180919 Sak 31-2018 Avtale for signering.pdf
20180919 Sak 31-2018 Oppsummering tjenesteavtale 3 og 5.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 31-2018 Oppsummering tjenesteavtale 3 og 5.pdf20180919 Sak 31-2018 Oppsummering tjenesteavtale 3 og 5.pdf
20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 10_ferdig forhandlet 24.8.18.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 10_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 10_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf
20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 1_ferdig forhandlet 24.8.18.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 1_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 1_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf
20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 2_ferdig forhandlet 24.8.18.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 2_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 2_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf
20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 3_ferdig forhandlet 24.8.18.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 3_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 3_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf
20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 4_ferdig forhandlet 24.8.18.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 4_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 4_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf
20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 5_ferdig forhandlet 24.8.18.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 5_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 5_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf
20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 6_ferdig forhandlet 24.8.18.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 6_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 6_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf
20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 7_ferdig forhandlet 24.8.18.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 7_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 7_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf
20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 8_ferdig forhandlet 24.8.18.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 8_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 8_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf
20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 9_ferdig forhandlet 24.8.18.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 9_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf20180919 Sak 31-2018 Tjenesteavtale 9_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf
20180919 Sak 31-2018Tjenesteavtale 11_ferdig forhandlet 24.8.18.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 31-2018Tjenesteavtale 11_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf20180919 Sak 31-2018Tjenesteavtale 11_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf
20180919 Sak 33-2018 Brosjyre_BU2018_2020.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 33-2018 Brosjyre_BU2018_2020.pdf20180919 Sak 33-2018 Brosjyre_BU2018_2020.pdf
20180919 Sak 33-2018 Program Samhandlingskonferansen Helgeland 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 33-2018 Program Samhandlingskonferansen Helgeland 2018.pdf20180919 Sak 33-2018 Program Samhandlingskonferansen Helgeland 2018.pdf
20180919 Sak 34-2018 Følgebrev - Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten_.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 34-2018 Følgebrev - Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten_.pdf20180919 Sak 34-2018 Følgebrev - Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten_.pdf
20180919 Sak 34-2018 Høringssvar fra BU- Helsetjenester for eldre.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 34-2018 Høringssvar fra BU- Helsetjenester for eldre.pdf20180919 Sak 34-2018 Høringssvar fra BU- Helsetjenester for eldre.pdf
20180919 Sak 34-2018 Plan - Helsetjenester for eldre.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 34-2018 Plan - Helsetjenester for eldre.pdf20180919 Sak 34-2018 Plan - Helsetjenester for eldre.pdf
20180919 Sak 35-2018_20180831 Styresak 59 - 2018 Enhetlig og spesielt tilrettelagt kommunikasjon til ulike pasientgrupper.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 Sak 35-2018_20180831 Styresak 59 - 2018 Enhetlig og spesielt tilrettelagt kommunikasjon til ulike pasientgrupper.pdf20180919 Sak 35-2018_20180831 Styresak 59 - 2018 Enhetlig og spesielt tilrettelagt kommunikasjon til ulike pasientgrupper.pdf
20180919 sak 31-2018 Feller samarbeidsavtale_ferdig forhandlet 24.8.18.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2018/20180919 Brukerutvalgsmøte/20180919 sak 31-2018 Feller samarbeidsavtale_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf20180919 sak 31-2018 Feller samarbeidsavtale_ferdig forhandlet 24.8.18.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.