Diabetes type 2-kurs

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er voksen med diabetes type 2 og dine pårørende.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


Mål med kurset

Målet med lærings- og mestringskurset er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Innhold

  • Kosthold og ernæring
  • Medisinsk informasjon om diabetes mellitus type II
  • Behandling og medisinbruk
  • Blodsukkermåling og injeksjonsteknikk
  • Fysisk aktivitet
  • Brukerinnlegg og erfaringsutveksling
  • Egenomsorg og fotstell
  • Informasjon om rettigheter
  • Følelsesmessige reaksjoner og mestringsstrategier

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den sammen helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Kurset varer i to dager. 

Program for kurset i Mosjøen 23.11.20 og 24.11.20 (PDF)

Målgruppe

Voksne personer med diabetes type 2, med pårørende. Pårørende er velkommen til å delta på hele kurset.

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres både i Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen. I Sandnessjøen er tidspunkt for start og avslutning tilpasset kollektivtransport som hurtigbåt og ferge, altså kl. 10.45 - 17.30 første kursdag, og 08.30 - 14.00 på andre kursdag. 

I Mo i Rana og Mosjøen er start og slutt-tidspunkt kl. 09.00 - ca15.30 begge dagene.

Rettigheter, egenandel, reise og opphold

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre om diabeteskurs i Helgelandssykehuset

Mer informasjon

Behandlingsinformasjon om diabetes type 2Helsebiblioteket om diabetes type 2
Diabetesforbundet

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Fant du det du lette etter?