Diabetes type 2, Mo i Rana

Kurs , Medisinsk poliklinikk Mo i Rana, Læring og mestring

Lærings- og mestringskurs for voksne med diabetes type 2 og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til fagavdeling.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), og diagnose.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Deltakere får innkalling fra sykehuset.

 

Når og hvor

Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk poliklinikk, Mo i Rana
(Kurset arrangeres i Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen) 
Innlegg fra
Tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter 
Kontakt
Kursledere Tove Anita Solheim eller Veronica Sortland, tlf. 75 12 57 38/ 75 12 54 23
 

   Brosjyre for Diabeteskurset

Målgruppe: For deg som har diabetes type 2 og dine pårørende.

Målsetning: Å gi deltakeren et best mulig grunnlag for å mestre hverdagen med diabetes. Ved å få en bedre forståelse for  sykdommen, medisiner og egenomsorg er hensikten å oppnå en hverdag med et godt regulert blodsukker. Erfaringsutveksling med andre er også en viktig del av kursene.

Innhold:

  • Kosthold og ernæring
  • Medisinsk informasjon om diabetes mellitus type II
  • Behandling og medisinbruk
  • Blodsukkermåling og injeksjonsteknikk
  • Fysisk aktivitet
  • Brukerinnlegg og erfaringsutveksling
  • Egenomsorg og fotstell
  • Informasjon om rettigheter
  • Følelsesmessige reaksjoner og mestringsstrategier

Rettigheter ved opplæring

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.