Diabetes type 2, Sandnessjøen

Gruppeopplæring, Fire ganger i året, Medisinsk poliklinikk Sandnessjøen, Medisinsk sengepost Sandnessjøen

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er voksen med diabetes type 2 og dine pårørende

På kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehus som informerer om ulike relevante tema. Du møter også erfarne brukerrepresentanter som forteller om sine erfaringer. Du lærer også gjennom å dele egne erfaringer med de andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for bes mulig utbytte av tilbudet

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Tid
Fire ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
i Auditoriet på plan 2
 
Arrangør
Medisinsk sengepost, Sandnessjøen, Medisinsk poliklinikk, Sandnessjøen
 
Medarrangør

I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og erfarne brukerrepresentanter

Innlegg fra
Sykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog, erfaren brukerrepresentant og fysioterapeut 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Laila Værnes
E-post: Laila-Helen.Vaernes@Helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 06 53 36

Lærings- og mestringssenteret
E-post: astri.gullesen@helgelandssykehuset.no / tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no
Tlf: 75 12 53 22 / 75 12 57 28
 

Kursdatoer

Diabeteskurs type 2 Sandnessjøen, 16. - 17. mars 2020 - AVLYST GRUNNET KORONASITUASJONEN

Diabeteskurs type 2 Sandnessjøen, 13. - 14. mai 2020

Diabeteskurs type 2 Sandnessjøen,

Diabeteskurs type 2 Sandnessjøen,

Første kursdag starter kl. 10.45 og avsluttes klokka 17.30. Kurset er lagt opp til at også deltagere fra Sør- Helgeland, Rødøy og Lurøy skal kunne rekke frem på første kursdag og tilbake andre kursdag fra sykehuset. Andre kursdag avsluttes klokka 14.00.

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.

Første kursdag avsluttes klokka 17.30. Kurset er lagt opp til at også deltagere fra Sør- Helgeland, Rødøy og Lurøy skal kunne rekke frem på første kursdag og tilbake andre kursdag fra sykehuset. Andre kursdag avsluttes klokka 14.00

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

  • Kosthold og ernæring
  • Medisinsk informasjon om diabetes mellitus type II
  • Behandling og medisinbruk
  • Blodsukkermåling og injeksjonsteknikk
  • Fysisk aktivitet
  • Brukerinnlegg og erfaringsutveksling
  • Egenomsorg og fotstell
  • Informasjon om rettigheter
  • Følelsesmessige reaksjoner og mestringsstrategier

Program 4.-5. februar 2019 (PDF)

Program 20.-21. mai 2019 (PDF)

Mål

 Å gi deltakeren et best mulig grunnlag for å mestre hverdagen med diabetes. Ved å få en bedre forståelse for  sykdommen, medisiner og egenomsorg er hensikten å oppnå en hverdag med et godt regulert blodsukker. Erfaringsutveksling med andre er også en viktig del av kursene.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Diabeteskurs (PDF)

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

  

Behandlingsinformasjon om diabetes type 2 Helgelandssykehuset

Fant du det du lette etter?