Diabetes type 2, Sandnessjøen

Kurs , Medisinsk poliklinikk Sandnessjøen, Medisinsk sengepost Sandnessjøen

Lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende med Diabetes type 2.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til fagavdeling.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), og diagnose.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Deltakere får innkalling fra sykehuset.

 

Når og hvor

Sted
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Auditoriet Plan 2.
 
Arrangør
Medisinsk sengepost, Sandnessjøen, Medisinsk poliklinikk, Sandnessjøen
 
Innlegg fra
Tverrfaglig helsepersonell og erfaren brukerrepresentant. 
Kontakt
Kursleder Laila Værnes, Diabetessykepleier.
 

Første kursdag avsluttes klokka 17.30.

Kurset er lagt opp til at også deltagere fra Sør- Helgeland, Rødøy og Lurøy skal kunne rekke frem mandag og tilbake tirsdag fra sykehuset. Andre kursdag avsluttes klokka 14.00

Målgruppe: For deg som har diabetes type 2 og dine pårørende.

Målsetning: Å gi deltakeren et best mulig grunnlag for å mestre hverdagen med diabetes. Ved å få en bedre forståelse for  sykdommen, medisiner og egenomsorg er hensikten å oppnå en hverdag med et godt regulert blodsukker. Erfaringsutveksling med andre er også en viktig del av kursene.

Innhold:

  • Kosthold og ernæring
  • Medisinsk informasjon om diabetes mellitus type II
  • Behandling og medisinbruk
  • Blodsukkermåling og injeksjonsteknikk
  • Fysisk aktivitet
  • Brukerinnlegg og erfaringsutveksling
  • Egenomsorg og fotstell
  • Informasjon om rettigheter
  • Følelsesmessige reaksjoner og mestringsstrategier
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.