HELSENORGE

Dialogmøte med Rana, Rødøy, Lurøy, Nesna og Hemnes 14. juni 2018

Møte, 14.06.2018

Helgelandssykehuset og Rana kommune inviterer fastleger i Rana kommune, Rødøy kommune, Lurøy kommune, Nesna kommune og Hemnes kommune til dialogmøte.

Det serveres varm mat ved oppstart av møtet.

Målet med møtet er å få styrket samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten på Helgeland. Fra Helgelandssykehuset vil det møte leger og spesialister fra både Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Når og hvor

Dato
14.06.2018 
Klokkeslett
18:00-21:00
Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Møterom v/kantina
 
Kontaktinformasjon
Påmelding sendes til Tonje Bjørkås innen 11. juni
 
Mer informasjon
tonje.bjorkas@helgelandssykehuset.no Påmelding 

Agenda:

1. Velkommen og presentasjon (10 min)
 
2. Kort presentasjon fra de tre sykehusenhetene og fastlegene (40 min

  • Dagens status og tjenestetilbud i Helgelandssykehuset
  • Utfordringsbildet innenfor fastlegeområdet

3. Samhandling rundt akuttinnleggelser (50 min)

  • Forventninger og praksis hos fastleger og Helgelandssykehuset
  • Diskusjon om framtidig samhandling

4. Psykiatri (40 min)

  • Henvisningspraksis Helgelandssykehuset
  • Samhandling i pasientforløp mellom VOP og fastlege

5. Samhandling rundt medikamenthåndtering (30 min)

6. Oppsummering (10 min)

  • Innspill om tema til neste dialogmøte

Velkommen!!

Med vennlig hilsen

Helgelandssykehuset Mo i Rana, ved Beate Aspdal, enhetsdirektør

Rana kommune, ved Frode Berg, kommuneoverlege

Fant du det du lette etter?