Dialogmøte med Rana, Rødøy, Lurøy, Nesna og Hemnes 14. juni 2018

Møte, 14.06.2018

Helgelandssykehuset og Rana kommune inviterer fastleger i Rana kommune, Rødøy kommune, Lurøy kommune, Nesna kommune og Hemnes kommune til dialogmøte.

Det serveres varm mat ved oppstart av møtet.

Målet med møtet er å få styrket samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten på Helgeland. Fra Helgelandssykehuset vil det møte leger og spesialister fra både Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Når og hvor

Dato
14.06.2018 
Klokkeslett
18:00-21:00
Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Møterom v/kantina
 
Kontaktinformasjon
Påmelding sendes til Tonje Bjørkås innen 11. juni
 
Mer informasjon
tonje.bjorkas@helgelandssykehuset.no Påmelding 

Agenda:

1. Velkommen og presentasjon (10 min)
 
2. Kort presentasjon fra de tre sykehusenhetene og fastlegene (40 min

  • Dagens status og tjenestetilbud i Helgelandssykehuset
  • Utfordringsbildet innenfor fastlegeområdet

3. Samhandling rundt akuttinnleggelser (50 min)

  • Forventninger og praksis hos fastleger og Helgelandssykehuset
  • Diskusjon om framtidig samhandling

4. Psykiatri (40 min)

  • Henvisningspraksis Helgelandssykehuset
  • Samhandling i pasientforløp mellom VOP og fastlege

5. Samhandling rundt medikamenthåndtering (30 min)

6. Oppsummering (10 min)

  • Innspill om tema til neste dialogmøte

Velkommen!!

Med vennlig hilsen

Helgelandssykehuset Mo i Rana, ved Beate Aspdal, enhetsdirektør

Rana kommune, ved Frode Berg, kommuneoverlege

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.