Ekstraordinært styremøte 31. mai 2017

Styremøte, 31.05.2017

 

Møtet er lukket i henhold til Off § 13, jfr Fvl § 13

Når og hvor

Dato
31.05.2017 
Klokkeslett
10:00-11:00
Sted
Telefonmøte
 

20170531 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170531/20170531 Presseprotokoll.pdf20170531 Presseprotokoll.pdf
20170531 Styresak 61 Saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170531/20170531 Styresak 61 Saksliste.pdf20170531 Styresak 61 Saksliste.pdf
20170531 Styresak 62 Oppsigelse fra adm dir i Helgelandssykehuset HF - unntatt off.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170531/20170531 Styresak 62 Oppsigelse fra adm dir i Helgelandssykehuset HF - unntatt off.pdf20170531 Styresak 62 Oppsigelse fra adm dir i Helgelandssykehuset HF - unntatt off.pdf
20170531 Styresak 64 Drøfting av tilsettingsprosess - ny adm dir i Helgelandssykehuset HF - unntatt off.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170531/20170531 Styresak 64 Drøfting av tilsettingsprosess - ny adm dir i Helgelandssykehuset HF - unntatt off.pdf20170531 Styresak 64 Drøfting av tilsettingsprosess - ny adm dir i Helgelandssykehuset HF - unntatt off.pdf
20170531 Styresak 63 Konstituering av adm dir i Helgelandssykehuset HF - unntatt off.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170531/20170531 Styresak 63 Konstituering av adm dir i Helgelandssykehuset HF - unntatt off.pdf20170531 Styresak 63 Konstituering av adm dir i Helgelandssykehuset HF - unntatt off.pdf

Fant du det du lette etter?