Helsepedagogisk grunnkurs Helgelandssykehuset 2019

Kurs, 20 og 21. mars 2019., Læring og mestring

Grunnkurs i helsepedagogikk ved Helgelandssykehuset skal gi deltakerne økt kompetanse innen pasient og pårørendeopplæring, både individuelt og gruppebasert. Kurset gir også innføring i planlegging, gjennomføring og evaluering av gruppebaserte kurs.

Gruppelederrollen, helsepedagogikk, forskning, læring, mestring og brukermedvirkning er sentrale begreper i helsepedagogikk som står på programmet.

Dette tilbudet er utarbeidet i samarbeid med de andre Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord.

Program for kurset (PDF)

Når og hvor

Tid
20 og 21. mars 2019.
Klokkeslett
 
Sted

Kommunestyresalen Vefsn rådhus.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
Kurset er åpent for kommunalt ansatte helsepersonell som samarbeider eller ønsker å samarbeide med Læring- og mestringssenteret om å arrangere kurs. 
Kontaktinformasjon
Eksterne melder seg på via e-post til Astri Gullesen, astri.gullesen@helgelandssykehuset.no

Interne melder seg på via Campus. Husk pålogging.

Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart
 
Mer informasjon
Påmelding i Campus  

Målgruppe for tilbudet

Tilbudet retter seg primært mot fagpersoner i spesialisthelsetjenesten og kommune som driver, eller ønsker å drive, gruppebaserte kurs for pasienter og pårørende.

Kurset er tverrfaglig og åpent for leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger, ernæringsfysiologer osv. Fagpersoner som samarbeider med Lærings- og mestringssenteret prioriteres.

Kurset søkes godkjent av Den norske legeforening innen følgende spesialiteter:

 • Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
 • Ortopedisk kirurgi: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering.
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.
 • Generell kirurgi: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

Kurset søkes godkjent av Norsk sykepleierforbund:

 • Klinisk spesialist / spesialisering totalt 9 timer

Kurset søkes godkjent av Norsk Ergoterapiforbund:

 • Generelt kurs og spesialist innen folkehelse totalt 12 timer.

Læringsmål

Et overordnet mål med det helsepedagogiske kurset er at deltakerne skal bli trygge på å møte pasienter og pårørende i grupper. Vi ønsker å stimulere og inspirere til at deltakerne etablerer lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende, i samarbeid med lærings- og mestringssenteret.

Deltakerne får kompetanse i

 • planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs
 • å være kursleder/gruppeleder
 • sentrale begreper innen helsepedagogikk


Emner som tilbys på kurset

Kurset har seks emner:

 1. Erfaringer fra lærings- og mestringskurs
 2. Rammer for pasient- og pårørendeopplæring, herunder lærings- og mestringstilbud
 3. Sentrale begreper i helsepedagogikk
 4. Planlegging og gjennomføring av lærings- og mestringskurs
 5. Kursledelse og gruppeprosesser
 6. Å snakke om følsomme tema som tap, nyorientering, samliv og mestring.

Om arbeidsmåten for lærings-og mestringstjenester som er ”Standard metode”. Sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter i kurs.

Arbeidsmåten ligger til grunn for hele dette kurset.

Varigheten på tilbud

Tilbudet gis over to hele dager.

Antall deltakere

Vi har plass til maksimum 15 deltakere per kurs. Det skal være minst åtte påmeldte for å arrangere kurset.

Kursavgift

Kurset er gratis. Det serververes lunsj, kaffe og frukt.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.