Helsepedagogisk grunnkurs Helgelandssykehuset 2020

Kurs, 19. og 20. februar 2020, Læring og mestring

Grunnkurs i helsepedagogikk ved Helgelandssykehuset skal gi deg som deltaker økt kompetanse innen pasient- og pårørendeopplæring, både individuelt og gruppebasert.

Å være helsepedagog: 

Den pedagogiske funksjonen til fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten utøves i en kompleks kontekst, noe som har betydning for den pedagogiske tilnærmingen. Det handler om møter med personer i ulike situasjoner og på forskjellige arenaer, med ulike helseutfordringer, variasjon i alder, og med individuelle forutsetninger for læring.

I kurset reflekteres det over hva du som helsepersonell eller brukerrepresentant trenger for å bli en god helsepedagog både i individuell veiledning og i grupper. 

 • Hva er en god helsepedagog ?
 • Hva trenger vi av kunnskap for å bli gode helsepedagoger?
 • Hvordan kan vi trene for å bli gode helsepedagoger?
 • Hvilke rammer trenger vi for å bli gode helsepedagoger?
 • Hva er forskjell på en helsepedagog og andre pedagoger?
 • Hva er spesielt med å undervise i grupper?
 • Hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere gruppebaserte kurs?
 • Hvorfor når vi ikke frem med informasjonen vi gir?


Dette og mange andre spørsmål vil det bli tid til å reflektere over. Kompetanse i helsepedagogikk er grunnleggende for å møte behovene pasienter har for informasjon, veiledning, undervisning og rådgivning i helse- og omsorgstjenesten, både individuelt og i grupper.

Salutogenese, gruppelederrollen, helsepedagogikk, forskning, læring, mestring og brukermedvirkning er blant de sentrale begreper som står på programmet. 

I kurset ser vi både på teoretisk forankring, ny forskning og knytter dette opp mot egne erfaringer. Vi ser på praktiske eksempler fra egen hverdagen som helsepedagoger i møte med pasienter/brukerne og pårørende.

Kursledere: Rådgiverne Astri Gullesen og Tove Lill Falstad fra Senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF.


Dette tilbudet er utarbeidet i samarbeid med de andre Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord.

Program for helsepedagogisk grunnkurs (PDF)

Når og hvor

Tid
19. og 20. februar 2020
Klokkeslett
 
Sted
Kommunestyresalen, Rådhuset i Mosjøen
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
Kurset er åpent for ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det er også et tilbud for erfarne brukerrepresentanter.  
Kontaktinformasjon
Eksterne deltakere melder seg på via e-post til Astri Gullesen, astri.gullesen@helgelandssykehuset.no

Interne (ansatte i Helgelandssykehuset) melder seg på via Campus. Husk pålogging.

Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart
 
Mer informasjon
Påmelding i Campus for ansatte i Helgelandssykehuset  

Målgruppe for tilbudet

Helsepersonell og brukerrepresentanter som ønsker kunnskap om helsepedagogikk og refleksjon over egen praksis, både i individuell veiledning og i gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring.

Kurset er tverrfaglig og åpent for leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger, ernæringsfysiologer osv.

Kurset retter seg mot helsepersonell både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

Godkjent som meritterende kurs

Kurset er godkjent av Den norske legeforening innen følgende spesialiteter:

 • Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
 • Ortopedisk kirurgi: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering.
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.
 • Generell kirurgi: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund:

 • Klinisk spesialist / spesialisering totalt 9 timer

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapiforbund:

 • Generelt kurs og spesialist innen folkehelse totalt 12 timer.

Læringsmål

Et overordnet mål med det helsepedagogiske kurset er at du som deltaker skal bli trygg i møte med pasienter og pårørende, både individuelt og i grupper. Vi ønsker å stimulere og inspirere til at du som deltaker etablerer lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende, gjerne i samarbeid med lærings- og mestringssenteret.

Du vil få kompetanse i:

 • sentrale begreper innen helsepedagogikk
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs
 • å være kursleder/gruppeleder

Emner som tilbys på kurset

Kurset har seks emner:

 1. Erfaringer fra lærings- og mestringskurs
 2. Rammer for pasient- og pårørendeopplæring, herunder lærings- og mestringstilbud
 3. Sentrale begreper i helsepedagogikk
 4. Planlegging og gjennomføring av lærings- og mestringskurs
 5. Kursledelse og gruppeprosesser
 6. Å snakke om følsomme tema som tap, nyorientering, samliv og mestring.

Kurset vektlegger også arbeidsmetoden for lærings-og mestringstjenester som kalles ”Standard metode”. Der er samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter likestilt i planlegging, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringstilbud. Denne arbeidsmåten ligger til grunn for hele dette kurset.

Varigheten på tilbud

Tilbudet gis over to hele dager.

Antall deltakere

Vi har plass til maksimum 15 deltakere per kurs. Det skal være minst åtte påmeldte for å arrangere kurset.

Kursavgift

Kurset er gratis. Det serververes lunsj, kaffe og frukt.

Fant du det du lette etter?