Hjerneslag-kurs

Et tredagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


HVORFOR DELTA PÅ KURS?

Målet med kurs for pasienter og pårørende er å legge til rette for at pasienter og pårørende skal få kunnskap, ferdigheter og bevisstgjøres egne ressurser for å kunne ta gode beslutninger angående egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.


Sammen om mestring, læring for livet!

INNHOLD

Du møter lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og brukerrepresentant på dette kurset. 

- Informasjon om hjerneslag og behandling
- Erfaringer fra tidligere slagrammede
- Kommunikasjonsutfordringer
- Aktivitet, trening og avspenning
- Usynlige vansker og hverdagslivet
- Utmattelse etter hjerneslag
- Motivasjon, håp, mestring og rehabilitering
- Rettigheter
- Kosthold

Kurset varer i tre dager. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset arrangeres både i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med jevne mellomrom. 

RETTIGHETER OG EGENANDEL

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i gruppe

UTSKRIFTSVENNLIG BROSJYRE

Brosjyre for hjerneslagkurs på Helgeland

NYTTIGE NETTADRESSER

Helsebiblioteket om hjerneslag


Norsk forening for slagrammede

Landsforeningen for slagrammede

KURSOVERSIKT FOR PASIENTER OG PÅRØRENDE

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende


Fant du det du lette etter?