Hjerneslag-kurs

Et tredagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


   

Hvem kan delta på kurset?

Kurset er for deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende. For å ha best utbytte av kurset forutsetter det at du ikke har for omfattende kognitive utfall eller språkvansker. 

 

Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurset er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner. Vi ønsker å legge til rette for at du skal få kunnskap, ferdigheter og bevisstgjøres egne ressurser for å kunne ta gode beslutninger angående egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.
 

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
  
 

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den sammen helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Du møter lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og brukerrepresentant på dette kurset. 

- Informasjon om hjerneslag og behandling
- Erfaringer fra tidligere slagrammede
- Kommunikasjonsutfordringer
- Aktivitet, trening og avspenning
- Usynlige vansker og hverdagslivet
- Utmattelse etter hjerneslag
- Motivasjon, håp, mestring og rehabilitering
- Rettigheter
- Kosthold

Kurset varer i tre dager. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.

Praktisk informasjon

Kurset arrangeres både i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med jevne mellomrom.
 

Overnatting

 

Dersom du har behov for overnatting, kan du benytte deg av Helse Nord sine avtaler med følgende prioritering på hotell (prioriteringen kan avvikes ved manglende kapasitet, eller det ikke er hensiktsmessig av andre grunner):

  1. Scandic Hotels
  2. Thon Hotels
  3. Nordic Choice Hotels

Du må selv ta kontakt direkte med hotellet og oppgi at du skal benytte deg av Helse Nord sin avtale, da overnattingen inngår som en del av din behandling ved sykehuset. Vi gjør oppmerksom på at det kan andre finnes andre overnattingssteder på stedet dit du skal. 
 

Reise

Pasientreiser på Helgeland


 

Rettigheter og egenandel

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre for hjerneslagkurs på Helgeland (PDF)

Nyttige nettadresser

Helsebiblioteket om hjerneslag


Norsk forening for slagrammede

Landsforeningen for slagrammede 

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende
Fant du det du lette etter?