Hjerneslag, Mo i Rana - Sandnessjøen

Gruppeopplæring, 28.-30. april 2020 på Mo. AVLYST GRUNNET KORONASITUASJONEN, Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Nevrologisk poliklinikk Mosjøen, Medisinsk sengepost Mo i Rana

Lærings- og mestringskurs for pasienter med hjerneslag og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehus og kommune som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Tid
28.-30. april 2020 på Mo. AVLYST GRUNNET KORONASITUASJONEN
Klokkeslett
 
Sted
Mo i Rana, Campus Helgeland i april
Sandnessjøen i september (på sykehuset)
 
Arrangør
Medisinsk sengepost, Mo i Rana, Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Nevrologisk poliklinikk
 
Medarrangør

I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, kommunene på Helgeland, erfarne brukere fra Landsforeningen for slagrammede og LHL Hjerneslag.

Innlegg fra
Nevrolog, sykepleiere, ergoterapeut, sosionom, fysioterapeuter, logoped, klinisk ernæringsfysiolog og erfarne brukerrepresentanter  
Kontaktinformasjon
Ring 75 12 51 00 Gi beskjed om at du ønsker å bli oppringt av slagteamet/slagsykepleier. Du vil da bli oppringt.

Kursledere: Marit Nordbø - slagsykepleier Mo
May-Britt Wang - slagsykepleier Mosjøen
Tove M. Paulsen - slagsykepleier Sandnessjøen
 

 

Kursdatoer

Hjerneslagkurs i Mo i Rana 28.- 30. april 2020 AVLYST GRUNNET KORONASITUASJONEN

Program hjerneslagkurs Mo i Rana (PDF)

Hjerneslagkurs i Sandnessjøen kommer i september 2020

Praktisk informasjon

Kurset varer i tre dager. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset. For reisende langveisfra kan overnatting være nødvendig. Vær oppmerksom på at det kan medføre ekstra utgifter. Kontakt pasientreiser for mer informasjon tlf. 05515 og avklaring i ditt tilfelle.

Det planlegges felles middag på ettermiddag den 29. april 2020. Utgifter til dette dekkes av deg som deltaker. Det er et frivillig tilbud.

Rettigheter, egenandel, reise-og oppholdsutgifter

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold, program

- Informasjon om hjerneslag og behandling

- Erfaringer fra tidligere slagrammede

- Kommunikasjonsutfordringer

- Aktivitet, trening og avspenning

- Usynlige vansker og hverdagslivet

- Utmattelse etter hjerneslag

- Motivasjon, håp, mestring og rehabilitering

- Rettigheter

- Kosthold

Program hjerneslagkurs Mo i Rana (PDF)

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Med kurset ønsker viå gi deg som slagrammet og dine pårørende en møtearena for å dele kunnskap, forståelse, erfaringer, håp og mestring sammen med tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre hjerneslagkurs (PDF)

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

 

Behandlingside på Helgelandssykehuset - Hjerneslag

Helsebiblioteket Hjerneslag behandling

Landsforeningen for slagrammede

Norsk forening for slagrammede

LHL Hjerneslag

 Fant du det du lette etter?