Hjerneslag, Mosjøen

Gruppeopplæring, 23.-25. september 2019. Se program for klokkeslett (publisert lenger ned på siden), Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Nevrologisk poliklinikk Mosjøen, Læring og mestring

Lærings- og mestringskurs for pasienter med hjerneslag og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Tid
23.-25. september 2019. Se program for klokkeslett (publisert lenger ned på siden)
Klokkeslett
 
Sted
Kommunestyresalen, Vefsn Rådhus, Skjervgata 43, 8657 Mosjøen
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Nevrologisk poliklinikk
i samarbeid med erfarne brukere fra Landsforeningen for slagrammede 
Innlegg fra
Nevrolog, sykepleiere, ergoterapeut, sosionom, fysioterapeuter, logoped og erfarne brukerrepresentanter  
Kontaktinformasjon
Ring 75 12 51 00. Du kan gi beskjed om at du ønsker å bli oppringt av slagteamet/slagsykepleier. Du vil da bli oppringt.

Kursledere:
May-Britt Wang - slagsykepleier Mosjøen
Tove Margrethe Paulsen - slagsykepleier Sandnessjøen
 

 

Kursdatoer

Hjerneslagkurs i Mosjøen 23.- 25. september 2019

Program hjerneslagkurs 2019

Praktisk informasjon

Kurset varer i tre dager. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.

Rettigheter, egenandel, reise-og oppholdsutgifter

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold, program

- Informasjon om hjerneslag og behandling

- Erfaringer fra tidligere slagrammede

- Kommunikasjonsutfordringer

- Aktivitet, trening og avspenning

- Usynlige vansker og hverdagslivet

- Utmattelse etter hjerneslag

- Motivasjon, håp, mestring og rehabilitering

- Rettigheter

Program hjerneslagkurs 2019

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Med kurset ønsker viå gi deg som slagrammet og dine pårørende en møtearena for å dele kunnskap, forståelse, erfaringer, håp og mestring sammen med tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre Hjerneslagkurs (PDF)

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

 

Behandlingside på Helgelandssykehuset - Hjerneslag

Helsebiblioteket Hjerneslag behandling

Landsforeningen for slagrammede

Norsk forening for slagrammede

LHL Hjerneslag

 Fant du det du lette etter?