Hjerneslag, Sandnessjøen

Kurs , Fysikalsk medisin og rehabilitering Sandnessjøen, Nevrologisk poliklinikk Mosjøen, Læring og mestring

Lærings- og mestringskurs for pasienter med hjerneslag og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

Se oversikt over alle våre pasient- og pårørendekurs

Program for hjerneslagkurset som arrangeres i november 2018 (PDF)

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til fagavdeling.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), og diagnose.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Deltakere får innkalling fra sykehuset.

 

Når og hvor

Dato
19.11.2018-21.11.2018
Klokkeslett
12:30-17:00

19. november kl. 12.30 - 17.00, 20. november kl. 09.00-15.15 og 21. november kl. 09.00 - 13.00
Sted
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Auditoriet på Helgelandssykehuset Sandnessjøen
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Sandnessjøen, Nevrologisk poliklinikk, Mosjøen
 
Innlegg fra
Tverrfaglig helsepersonell fra kommune og sykehus samt erfarne brukerrepresentanter 
Kontakt
Ring 75 06 52 35 og si hva det gjelder. Du kan gi beskjed om at du ønsker å bli oppringt av slagteamet/slagsykepleier. Du vil da bli oppringt av noen som kan gi deg informasjon om lærings- og
mestringskurset for slagrammede
 

Brosjyre for hjerneslagkurset (PDF)

Målgruppe:

Slagrammede og deres pårørende

Målsetning:

Med kurset ønsker viå gi deg som slagrammet og dine pårørende en møtearena for å dele kunnskap, forståelse, erfaringer, håp og mestring sammen med tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter.

Innhold:

- Informasjon om hjerneslag og behandling

- Erfaringer fra tidligere slagrammede

- Kommunikasjonsutfordringer

- Aktivitet, trening og avspenning

- Usynlige vansker og hverdagslivet

- Utmattelse etter hjerneslag

- Motivasjon, håp, mestring og rehabilitering

- Rettigheter

Lærings- og mestringskurs for slagrammede og deres pårørende

Kurset arrangeres i samarbeid mellom Helgelandssykehuset avd. Mosjøen og Sandnessjøen, Vefsn kommune, Alstadhaug kommune, LHL hjerneslag og Landsforeningen for slagrammede.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.