Hjertekurs, Mo i Rana

Gruppeopplæring, Fire ganger i året, Medisinsk poliklinikk Mo i Rana

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har hjertesykdom og dine pårørende.
På kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som informerer om ulike relevante tema. Du møter også erfarne brukerrepresentanter som forteller om sine erfaringer. Du lærer også gjennom å dele egne erfaringer med de andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Tid
Fire ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Møterom ved kantina i underetasjen
 
Arrangør
Medisinsk poliklinikk, Mo i Rana
 
Medarrangør

I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, andre avdelinger i sykehuset og erfarne brukerrepresentanter.

Innlegg fra
Lege, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, erfaren brukerrepresentant, farmasøyt og sykepleier.  
Kontaktinformasjon
Kursledere:
Vibeke Jakobsen
E-post: vibeke.jakobsen@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 12 51 30

Silje Mellingen
E-post: silje.mellingen@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 12 51 30

 

Kursdatoer, program

Hjertekurs Mo i Rana 18. - 19. mai 2020

Program hjertekurs (PDF)


Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Pårørende inviteres med i hele kurset. Det blir dialog og erfaringsutveksling i grupper, og det blir også en økt med lett fysisk aktivitet. Det er lurt å ha på seg klær for bevegelse og gode sko.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

  • Brukerinnlegg ved brukerrepresentant
  • Mestring av hverdagen – livsstilsendring 
  • Ernæring ved klinisk ernæringsfysiolog
  • Trening og fysisk aktivitet ved fysioterapeut
  • Trim i treningssal ved fysioterapeut
  • Sykdomslære, risikofaktorer og behandling ved overlege medisinsk avdeling
  • Medisiner ved farmasøyt
  • Tanker og følelser 
  • Oppsummering

Målgruppe

Tilbudet passer for deg som har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris med eller uten stenting, og for deg som har gjennomgått bypass- og klaffeoperasjon. Det passer for deg som med hjerterytmesykdommer og lett hjertesvikt. Det passer også for dine pårørende.

Mål

Økt trygghet og livskvalitet i hverdagen gjennom mer kunnskap om sykdommen og behandling, og erfaringsutveksling med andre i lignende situasjon.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Hjertekurs (PDF)

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Fant du det du lette etter?