Hjertekurs, Mo i Rana

Kurs , To ganger i året , Læring og mestring, Medisinsk poliklinikk Mo i Rana

Lærings- og mestringskurs for personer med hjertesykdom og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til fagavdeling.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), og diagnose.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Deltakere får innkalling fra sykehuset.

 

Når og hvor

Tid
To ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Mo i Rana
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk poliklinikk, Mo i Rana
Medisinsk poliklinikk er arrangør i samarbeid med andre avdelinger i sykehuset 
Innlegg fra
Tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter 
Kontakt
For mer informasjon kontakt hjertesykepleier Silje Mellingen eller Vibeke Jakobsen, medisinsk poliklinikk.
 

Brosjyre for hjertekurset (PDF)

Målgruppe:

Tilbudet passer for deg som har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris med eller uten stenting, og for deg som har gjennomgått bypass- og klaffeoperasjon. Det passer for deg som med hjerterytmesykdommer og lett hjertesvikt. Det passer også for dine pårørende.

Målsetning:

Økt trygghet og livskvalitet i hverdagen gjennom mer kunnskap om sykdommen og behandling, og erfaringsutveksling med andre i lignende situasjon.

Innhold:

  • Brukerinnlegg ved brukerrepresentant
  • Mestring av hverdagen – livsstilsendring 
  • Ernæring ved klinisk ernæringsfysiolog
  • Trening og fysisk aktivitet ved fysioterapeut
  • Trim i treningssal ved fysioterapeut
  • Sykdomslære, risikofaktorer og behandling ved overlege medisinsk avdeling
  • Medisiner ved farmasøyt
  • Tanker og følelser 
  • Oppsummering

​Rettigheter ved opplæring

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.