Hjerteskole, Sandnessjøen

Gruppeopplæring, Fem ganger per år, Medisinsk sengepost Sandnessjøen, Læring og mestring

Dagskurs for deg som har hjertesykdom og dine pårørende

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Tid
Fem ganger per år
Klokkeslett
 
Sted
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Auditoriet på plan 2
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk sengepost, Sandnessjøen
i samarbeid med andre avdelinger i sykehuset og erfarne brukerrepresentanter 
Innlegg fra
Lege, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, erfaren brukerrepresenntant og sykepleier 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Ingrid Karoliussen
E-post: Ingrid.karoliussen@helgelandssykehuset.no
Tlf: 75 06 53 50

Sekretær
Magnhild Skjerve
Telefon 75 06 52 18
 

Kursdatoer

Hjerteskole Sandnessjøen, 9. januar 2019

Hjerteskole Sandnessjøen, 22. mars 2019

Hjerteskole Sandnessjøen, 13. mai 2019

Hjerteskole Sandnessjøen, 12. september 2019

Hjerteskole Sandnessjøen, 11. november 2019

Praktisk informasjon

 • Oppmøtested er auditoriet i plan 2. Meld din ankomst i ekspedisjon i Plan 3.
 • Det er en egenandel tilsvarende poliklinisk takst for å delta på dette kurset. I dette inkluderer gratis kaffe og frukt.
 • Lunsj kan kjøpes i kantinen til ansattpris.
 • Det er mulighet til å ta med seg én pårørende på kurset. Pårørende betaler ikke egenandel.
 • Reisekostnader kan sendes inn som reiseregning til pasientreiser i etterkant av kurset, og du kan få dekket deler transportutgiftene. Se www.pasientreiser.no for gjeldende satser. Pårørende får ikke dekket transport.
 • Vi har forståelse for at det er avstander på Helgeland, derfor har vi forsøkt å tilpasse kurstidspunkt etter dette. Om du må komme/gå noe tidligere i forhold til transport er dette i orden.

Rettigheter, egenandel, reise-og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

 • Velkommen på kurs
 • Brukerrepresentant
 • Generell informasjon om hjertet
 • Koronarsykdom
 • Hjertevennlig kosthold
 • Hjertemedisiner
 • Treningslære
 • Å leve med hjertesykdom

Program 22. mars 2019

Program 13. mai 2019

Målgruppe

Kurset er for deg som har gjennomgått ett hjerteinfarkt, vært på koronarutrening ved større sykehus, eller som har kjent angina. Kurset retter seg også mot pårørende til pasienter med hjertesykdom.

Mål

Målet med hjerteskolen er at du og dine pårørende skal få økt kunnskap om det å leve med hjertesykdom. Gjennom økt kunnskap ønsker vi å bidra til økt mestring i hverdagen.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Hjertekurs (PDF)

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser


Landsforeningen for hjerte og lungesyke

Fant du det du lette etter?