Hjerteskole, Sandnessjøen

Gruppeopplæring, Medisinsk sengepost Sandnessjøen

Dagskurs for deg som har hjertesykdom og dine pårørende

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Sted
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Se program
 
Arrangør
Medisinsk sengepost, Sandnessjøen
 
Medarrangør

I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, andre avdelinger i sykehuset og erfarne brukerrepresentanter.

Innlegg fra
Lege, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, erfaren brukerrepresenntant og sykepleier 
Kontaktinformasjon
Kursledere er
Anders Jerven
Fysioterapeut medisinsk område
Anders.Jerven@Helgelandssykehuset.no

og
Karin Friberg
Spesialsykepleier kirurgisk og akutt område
Karin.Maria.Friberg@Helgelandssykehuset.no

 

Kursdatoer

Hjerteskole 1 Sandnessjøen, 09.03.2020

Hjerteskole 2 Sandnessjøen, under planlegging

Hjerteskole 3 Sandnessjøen, under planlegging

Hjerteskole 4 Sandnessjøen, under planlegging

Praktisk informasjon

 • Oppmøtested se program
 • Det er en egenandel tilsvarende poliklinisk takst for å delta på dette kurset. I dette inkluderer gratis kaffe og frukt.
 • Lunsj kan kjøpes i kantinen eller man kan ta med matpakke.
 • Det er ønskelig at man tar med seg én pårørende på kurset. Pårørende betaler ikke egenandel.
 • Reisekostnader kan sendes inn som reiseregning til pasientreiser i etterkant av kurset, og du kan få dekket deler transportutgiftene. Se www.pasientreiser.no for gjeldende satser. Pårørende får ikke dekket transport.
 • Vi har forståelse for at det er avstander på Helgeland, derfor har vi forsøkt å tilpasse kurstidspunkt etter dette. Om du må komme/gå noe tidligere i forhold til transport sier du fra om dette til kursleder.

Rettigheter, egenandel, reise-og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

 • Velkommen på kurs
 • Brukerrepresentant
 • Generell informasjon om hjertet
 • Koronarsykdom
 • Hjertevennlig kosthold
 • Hjertemedisiner
 • Treningslære
 • Å leve med hjertesykdom

Målgruppe

Kurset er for deg som har gjennomgått ett hjerteinfarkt, vært på koronarutrening ved større sykehus, eller som har kjent angina. Kurset retter seg også mot pårørende til pasienter med hjertesykdom.

Mål

Målet med hjerteskolen er at du og dine pårørende skal få økt kunnskap om det å leve med hjertesykdom. Gjennom økt kunnskap ønsker vi å bidra til økt mestring i hverdagen.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Hjertekurs (PDF)

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser


Landsforeningen for hjerte og lungesyke

Fant du det du lette etter?