KOLS-kurs

Kurs , En gang i året , Læring og mestring, Medisinsk

Lærings- og mestringskurs for KOLS-pasienter og pårørende. Her finner du mer informasjon om lærings- og mestringskurset.

​Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til fagavdeling.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), og diagnose.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Deltakere får innkalling fra sykehuset.

 

Når og hvor

Tid
En gang i året
Klokkeslett
 
Sted
Gjennomføres i mai 2018 på Vefsn Rådhus,
Mosjøen
 
Arrangør
Medisinsk, Lærings- og mestringssenteret
Helgelandssykehuset i samarbeid med tilhørende kommuner. Medisinsk avdeling er arrangør pr. sted.  
Innlegg fra
Tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter 

Brosjyre KOLS-kurs (PDF)

Program Kols-kurs mai 2018 (PDF)

Målgruppe:

Voksne med diagnosen KOLS og deres pårørende.

Målsetning:

Å gi deltakeren et best mulig relevant kunnskap om sykdommen. Ved å få en bedre forståelse av sykdommen blir det lettere å mestre hverdagen. Erfaringsutveksling og mulighet til å stille spørsmål er en viktig del av kursene.

Innhold:

  • Medisinsk informasjon
  • Medikamenter og inhalasjonsteknikk
  • Å leve med kronisk sykdom, mestringsstrategier
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Inneklima og sanering
  • Kost og ernæring

​Rettigheter ved opplæring


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.