Kols-kurs, Mosjøen

Gruppeopplæring , En gang i året , Læring og mestring, Medisinsk

2 dagers lærings- og mestringskurs for KOLS-pasienter og pårørende
På kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehus og kommune som informerer om ulike relevante tema. Du møter også erfarne brukerrepresentanter som forteller om sine erfaringer. Du lærer også gjennom å dele egne erfaringer med de andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for bes mulig utbytte av tilbudet

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til fagavdeling.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), og diagnose.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Deltakere får innkalling fra sykehuset.

 

Når og hvor

Tid
En gang i året
Klokkeslett
 
Sted
Helgelandssykehuset Mosjøen
Kurset gjennomføres i kommunestyresalen på Vefsn Rådhus, Mosjøen
 
Arrangør
Medisinsk, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med erfarne brukerrepresentanter og Vefsn kommune  
Innlegg fra
Lege, sykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og erfaren brukerrepresentant 
Kontakt
Kursleder
Lill Tove Brattbakk
E-post: Lill.Tove.Brattbakk@helgelandssykehuset.no
Tlf: 75 11 51 12

Lærings- og mestringssenteret
E-post: astri.gullesen@helgelandssykehuset.no / tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no
Tlf: 75 12 53 22 / 75 12 57 18
 

Kursdatoer

Kursdato for 2019: uavklart

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Pårørende inviteres med i hele kurset

Innhold

  • Medisinsk informasjon
  • Medikamenter og inhalasjonsteknikk
  • Å leve med kronisk sykdom, mestringsstrategier
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Inneklima og sanering
  • Kost og ernæring

Mål

Å gi deltakeren et best mulig relevant kunnskap om sykdommen. Ved å få en bedre forståelse av sykdommen blir det lettere å mestre hverdagen. Erfaringsutveksling og mulighet til å stille spørsmål er en viktig del av kursene.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Kols-kurs (PDF)

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

​Rettigheter ved opplæring


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.