Kols-kurs, Mosjøen

Gruppeopplæring, En gang i året, Medisinsk klinikk

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørende
På kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehus og kommune som informerer om ulike relevante tema. Du møter også erfarne brukerrepresentanter som forteller om sine erfaringer. Du lærer også gjennom å dele egne erfaringer med de andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for bes mulig utbytte av tilbudet

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Tid
En gang i året
Klokkeslett
 
Sted
Helgelandssykehuset Mosjøen
Kurset gjennomføres i kommunestyresalen på Vefsn Rådhus, Mosjøen
 
Arrangør
Medisinsk klinikk
 
Medarrangør

I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, erfarne brukerrepresentanter og Vefsn kommune 

Innlegg fra
Lege, sykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og erfaren brukerrepresentant 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Lill Tove Brattbakk
E-post: Lill.Tove.Brattbakk@helgelandssykehuset.no
Tlf: 75 11 51 12

Lærings- og mestringssenteret
E-post: astri.gullesen@helgelandssykehuset.no / tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no
Tlf: 75 12 53 22 / 75 12 57 18
 

Kursdatoer

Kursdato publiseres senere, men planen er å ha et kurs høsten 2020.

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Pårørende inviteres med i hele kurset

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

  • Medisinsk informasjon
  • Medikamenter og inhalasjonsteknikk
  • Å leve med kronisk sykdom, mestringsstrategier
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Inneklima og sanering
  • Kost og ernæring

Mål

Å gi deltakeren et best mulig relevant kunnskap om sykdommen. Ved å få en bedre forståelse av sykdommen blir det lettere å mestre hverdagen. Erfaringsutveksling og mulighet til å stille spørsmål er en viktig del av kursene.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Kols-kurs (PDF)

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser


Fant du det du lette etter?