Kreft - Livslystkurs

Tredagers lærings- og mestringskurs for deg med kreft, eller tidligere har hatt kreft, og dine pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


HVORFOR DELTA PÅ KURS?

Målet med kurset er at det skal gi deg kunnskap om hvordan tanker og følelser påvirker hverandre, og gi praktiske metoder for lettere å kunne håndtere hverdagen på en god måte. Erfaringsutveksling med andre vektlegges.

Vi ønsker å fremme mestring av eget liv gjennom informasjon og økt kunnskap om sykdommen samt erfaringsutveksling / dialog med andre i lignende situasjon.

Sammen om mestring, læring for livet!

INNHOLD

Du møter erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Kurset varer i tre dager. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset er i Mo i Rana. Det varer i tre dager fra kl. 10.00 - 15.00. Det tilbys enkel servering underveis i kurset.

RETTIGHETER OG EGENANDEL

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasientopplæring i gruppe

UTSKRIFTSVENNLIG BROSJYRE

Brosjyre for Livslystkurset i Helgelandssykehuset (PDF)

NYTTIGE NETTADRESSER


Kreftforeningen

KURSOVERSIKT FOR PASIENTER OG PÅRØRENDE

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Fant du det du lette etter?