Kronisk utmattelse (CFS/ME)

Kurs , Fysikalsk medisin og rehabilitering Sandnessjøen, Læring og mestring

Lærings- og mestringskurs for pasienter med kronisk utmattelse (CFS/ME). Her finner du mer informasjon om kurset.

Det tas hensyn til pasientenes begrensede kapasitet og kurstilbudet er tilpasset dette.

​Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.


 

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

 

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til fagavdeling.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), og diagnose.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Deltakere får innkalling fra sykehuset.

 

Når og hvor

Sted
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenter, Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Sandnessjøen
Kurset arrangeres i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret. 
Innlegg fra
Tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter  

 

Målgruppe:

For deg som har kronisk utmattelsessyndrom , CFS/ME og dine pårørende.

Målsetning:

Å gi deltakerne et best mulig grunnlag for å mestre hverdagen med CFS/ME.

Å gi deltakerne gode mestringsverktøy. Erfaringsutveksling med andre med utmattelseslidelser og også en viktig del av kurset.

Å gi pårørende best mulig grunnlag for å kunne være en støtteperson.

Innhold:

  • Brukerrepresentant deler egne erfaringer
  • Erfaringsutveksling
  • Undervisning i relevante temaer f. eks. kroppsholdning, stress, kosthold, behandlings- og bevegelsesformer.
  • Relevante metoder. Yoga, aktivitetstilpasning, mestringsstrategier, oppmerksomhetstrening, avspenning.
  • Veien videre - gode hjelpere i kommunen.

Vi anmoder pårørende om å delta på pårørendekurs siste kursdagen.


​Rettigheter ved opplæring


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.