Kurs i diabetes for helsepersonell i Rana, Rødøy, Nesna og Lurøy

Kurs, 06.03.2018

Som et ledd i Helse-Nords nye diabetesplan arrangerer Helgelandssykehuset i samarbeid med NOKLUS og Rana kommune et diabeteskurs.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 tellende timer i henhold til spesialistreglene for allmennmedisin som valgfritt kurs til videre- og etterutdanning.

Kurset er gratis for deltakerne.

Målgruppe: Fastleger og ansatte på legekontor, sykepleiere, helsesøstre, jordmødre, helsefagarbeidere og annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Ansatte ved institusjonskjøkken, barnehager, skoler og andre interesserte kan også delta.

Når og hvor

Dato
06.03.2018 
Klokkeslett
12:00-17:30
Sted
Samfunnssalen, Kinoteateret, Mo i Rana
 
Kontaktinformasjon
Påmelding til samhandlingskoordinator i diabetes Brit Ryan.

Følgende må stå på påmeldingen:
Navn, tittel, hvor du jobber og mobil nr./ mail

Frist for påmelding dato: 26.02.18.
 
Mer informasjon
brit.ryan@helgelandssykehuset.no  

Program

 

Felles forelesninger frem til kaffe kl. 13.30.


12.00-12:10
Velkommen/ introduksjon ved Samhandlingskoordinator i diabetes Brit Ryan
 
12:10-12:45
Diabetes; klassifisering, epidemiologi, forebygging (evt. senkomplikasjoner) ved lege Svenja Dietrich

12.45-13.00
Behandlingsmål/behandlingsintensitet ved Svenja

13:00-13:30
Diabetesomsorgen i kommunene ved kommunelege(r)

13:30-1400 KAFFEPAUSE med enkel servering

Program for ansatte i kommunehelsetjenesten:


14:00-14:40
Måling av blodsukker; på legekontor, sykehjem og i hjemmetjenesten
ved lab. konsulent Rigmor Lind, NOKLUS

14:40-15:30
Insulintyper og injeksjonsteknikk, Føtter/fotstell ved diabetessykepleier Veronica  Sortland og Tove Anita Solheim

15:30-15:45
PAUSE
 
15:45-17:20
Mat og diabetes ved klinisk ernæringsfysiolog Silje Sørensen
 

Program for fastleger:


14:00-14:30
Diagnostikk ved Svenja

14:30-15:45
Tablett-/Insulinbehandling (evt.kasuistikker) ved Svenja

15:45- 16:00
PAUSE
 
16:00-16:20
NOKLUS diabetesskjema ved Brit

16:20-16:45
Insulintyper og injeksjonsteknikk ved Veronica/Tove Anita

16:45-17:30
Behandling av hypertensjon, hyperkolesterolemi og albuminuri (ev. kasuistikker) ved Svenja


Vi håper på et interaktivt kurs, der deltagernes spørsmål og diskusjon vil styre deler av programmet.

Fint om fastlegene kan ta med kasuistikker som kan være grunnlag for diskusjon.

Fant du det du lette etter?