Lanserings- og implementeringskonferanse for pakkeforløp psykisk helse og rus

Konferanse , 08.10.2018

Pakkeforløp for psykisk helse og rus trer i kraft 1.januar 2019. Du kan følge regional lanserings- og implementeringskonferanse direkte på videokonferanse 8.oktober 2018, 09.00 – 15:30

I samarbeid med Helsedirektoratet inviterer Helse Nord RHF og helseforetakene til konferanse for lansering og implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle pasientforløp gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Brukermedvirkning står sentralt. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Når og hvor

Dato
08.10.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Videokonferanse. Selve konferansen avholdes på Nordlandssykehuset Bodø, men du kan følge konferansen direkte fra møterom med videokonferanse i Mo, Sandnessjøen, Brønnøysund og Mosjøen.
 
Arrangør
Helsedirektoratet , Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset 
Kontakt
Påmeldingsfrist er 28. september for å delta på videokonferanse/streaming de fire stedene, se kontaktinformasjon lenger ned på siden.
 
Mer informasjon
Livestream  

Det er til nå utviklet syv pakkeforløp. Tre generelle forløp implementeres først og pasienter skal kunne henvises til disse fra 1. januar 2019. Pasienter kan henvises til de tilstandsspesifikke pakkeforløpene fra 15. februar 2019.

Mer informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus finner du på Helsedirektoratet sine nettsider.

Program

Konferansen er den regionale lanseringen av pakkeforløpene og markerer starten på implementering i vår region. Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og nasjonale brukerorganisasjoner vil presentere bakgrunnen for pakkeforløpene, målsetning med dem og hvordan de er utviklet. Lokale aktører vil presentere praksisnære eksempler på elementer fra pakkeforløpene. 

08.30 - 09.00 Registrering
09.00 - 09.30 Velkommen
09.35 - 10.00 Et løft for sterkere brukerinvolvering
10.00 - 10.15 Pause og kaffe
10.15 - 11.30 Overordnet målsetting, forventninger og muligheter med innføring av pakkeforløpene v/Helsedirektoratet
11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 13.15 Presentasjon av pakkeforløp
13.15 - 14.00: Praksiseksempler
14.00 - 14.15: Kaffe og kaker
14.15 - 14.45 Somatisk helse og levevaner, hva blir ny praksis?
14.45 - 15.20 Veien videre og implementering i praksis
15.20 - 15.30 Avslutning

Program (PDF)

Konferansen retter seg mot:

  • Ledere og relevante fagpersoner innen psykisk helsevern og TSB i Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF
  • Fastleger
  • Ledere innen psykisk helsetjenester, rusarbeid og tjenester for barn og unge i kommunene
  • Politikere med interesser og ansvar for psykisk helse, tjenester for barn og unge, og rustjenester i kommuner og fylkeskommuner
  • Bruker – og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus
  • Interesseorganisasjoner

Konferansen vil være en felles arena for brukerorganisasjonene, ledere og beslutningstakere fra Helsedirektoratet, spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. For å lykkes med implementering er vi avhengige av at de som jobber i tjenestene og bruker- og pårørenderepresentanter engasjerer seg i arbeidet. Vi håper at så mange som mulig setter av tid til å delta på konferansene.

Konferansen avholdes i Bodø på Nordlandssykehuset

Selve konferansen avholdes i Festsalen ved Nordlandssykehuset Rønvik.
Registering kl. 08:30. Program 09:00 - kl. 15.30.  Påmeldingsfrist 28.09.18

Du kan følge konferansen direkte fra møterom med videokonferanse i Mo, Sandnessjøen, Brønnøysund og Mosjøen. NB meld deg på innen 28. september.


Konferansen vil streames direkte. Psykisk helse og rus er et stort tjenestefelt i regionen med svært mange aktører, derfor viser vi streamingen i auditorium/møterom:

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland Brønnøysund

Kontaktperson og påmelding Grete Andreassen: Grete.andreassen@helgelandssykehuset.no  
Husk å skrive det gjelder Brønnøysund.
Sted: Thon hotell

Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana

Kontaktperson og påmelding Jeanette Cathrin Pedersen:
Jeanette.cathrin.pedersen@helgelandssykehuset.no
Sted: Møterom ved kantine, Helgelandssykehuset Mo i Rana

Senter for psykisk helse og rus Mosjøen

Kontaktperson og påmelding Børge Nordås:
Borge.nordas@helgelandssykehuset.no  
Møterom på Senter for psykisk helse og rus, Skjervengan

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland Sandnessjøen

Kontaktperson og påmelding Grete Andreassen: Grete.andreassen@helgelandssykehuset.no  
Husk å skrive det gjelder Sandnessjøen.
Sted: Auditoriet, Helgelandssykehuset Sandnessjøen
 

Eventuelt kan du følge med på PC-en fra ditt eget kontor. 

Link til livestream: https://companycast.live/webcast/2e342siu/  

 
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.