Livslyst – når det røyner på

Kurs, En gang i året i Mo i Rana, Læring og mestring, Kreft- og infusjonspoliklinikk Mo i Rana

Lærings- og mestringskurs over fire dager for pasienter med kreft, tidligere kreftpasienter og deres pårørende om det å mestre uønskede hendelser som kommer inn i livet vårt, slik som kreft. Her finner du mer informasjon om kurset.

​Nederst på denne siden finner du eventuelle planlagte kurs. Se også hele oversikten over pasient- og pårørendekurs.

Når og hvor

Tid
En gang i året i Mo i Rana
Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenter, Kreft- og infusjonspoliklinikk Mo i Rana
Kreftpoliklinikken er arrangør i samarbeid med kommunale kreftsykepleiere 
Innlegg fra
Kurslederne er kreftsykepleiere med bred erfaring og kunnskap om gruppeledelse, mestringsarbeid og rådgivning innen kreftomsorg. 

Brosjyre for Livslystkurset (PDF)

Målgruppe:

Kreftpasienter, tidligere kreftpasienter og pårørende.

Målsetning:

Kurset skal gi kunnskap om hvordan tanker og følelser påvirker hverandre, og gi praktiske metoder for lettere å kunne håndtere hverdagen på en god måte. Erfaringsutveksling med andre vektlegges.

Innhold

  • Praktiske tips og øvelser som kan gjøre det lettere å håndtere hverdagen
  • Kjennskap til hvordan tanker påvirker følelser
  • Mulighet til å utveksle erfaringer og synspunkter med andre i sammenlignbar situasjon
  • Arbeidsbok laget av Kreftforeningen
  • Mestringsmodeller

​Rettigheter ved opplæring