Morbus Crohn/Ulcerøs kolitt/IBD-kurs

Kurs , En gang i året , Læring og mestring

Lærings- og mestringskurs for personer med kroniske tarmsykdommer. Her finner du mer informasjon om lærings- og mestringstilbudet.

​Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til fagavdeling.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), og diagnose.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Deltakere får innkalling fra sykehuset.

 

Når og hvor

Tid
En gang i året
Klokkeslett
 
Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
Medisinsk poliklinikk er arrangør 
Innlegg fra
Tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter 

Brosjyre for IBD-kurs (pdf)

Målgruppe:

For deg som har den kroniske tarmsykdommen Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt.

Målsetning:

Å fremme mestring av eget liv gjennom informasjon og økt kunnskap om sykdommen samt erfaringsutveksling / dialog med andre i lignende situasjon.

Innhold:

  • Medisinsk informasjon og behandling
  • Psykiske påkjenninger og stressmestring
  • Kosthold ved kronisk tarmsykdom
  • Rettigheter
  • Erfaringsutveksling i grupper


​Rettigheter ved opplæring


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.