Morbus Crohn/Ulcerøs kolitt/IBD-kurs, Mo i Rana

Gruppeopplæring , En gang i året , Læring og mestring, Medisinsk poliklinikk Mo i Rana

Todagers lærings- og mestringskurs for deg med kronisk tarmsykdom (Morbud Crohn eller Ulcerøs kolitt).

​Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Tid
En gang i året
Klokkeslett
 
Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Møterommet ved kantina i underetasjen
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk poliklinikk, Mo i Rana
i samarbeid med Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer 
Innlegg fra
Lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog og brukerrepresentant 
Kontakt
Kursleder
Mette Jensen
E-post: mette.jensen@helgelandssykehuset.no
Tlf: 75 12 51 30
 

Kursdatoer

IBD-kurs Mo i Rana, 15. og 16. oktober 2019

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager.

Rettigheter ved opplæring


Innhold

  • Medisinsk informasjon og behandling
  • Psykiske påkjenninger og stressmestring
  • Kosthold ved kronisk tarmsykdom
  • Rettigheter
  • Erfaringsutveksling i grupper


Mål

Å fremme mestring av eget liv gjennom informasjon og økt kunnskap om sykdommen samt erfaringsutveksling / dialog med andre i lignende situasjon

Utskriftsvennlig brosjyre


Brosjyre for IBD-kurs (pdf)

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.