Nasjonal Praksiskonsulent (PKO) - konferanse 2018

Konferanse, 06.06.2018-08.06.2018

6.-8. juni 2018 arrangeres Nasjonal PKO-konferanse i vakre Lofoten!

Når og hvor

Dato
06.06.2018-08.06.2018 
Klokkeslett
15:00-13:00
Sted
Thon Hotell Lofoten, Svolvær
 
Arrangør
Nasjonal arbeidsgruppe for PKO-konferansen 
Kontaktinformasjon
Anita Husveg, PKO-leder Helgelandssykehuset
Telefon: 916 91 460

Lena Arntsen, rådgiver Samhandlingsavdelingen Nordlandssykehuset
Tlf: 75 42 41 20, 953 64 472

 
Mer informasjon
Påmelding  
ahusveg@gmail.com

Program

Velkommen til Nasjonal PKO Konferanse i Svolvær.pdf

Følg med på vår Facebook-side for løpende informasjon om konferansen.

PKO står for Praksiskonsulentordningen

PKO er et nettverk av allmennpraktiserende leger med deltidsstillinger i sykehuset som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom sykehuset, allmennpraktiserende leger (fastleger) og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten - til det beste for enkeltpasienten.

PKO skal bidra til å sikre helhet og koordinering i hele pasientforløpet, blant annet gjennom kvalitetssikring av henvisninger, epikriser og utrednings-/behandlingsplanlegging.

Disse skal i samarbeid med sykehusavdelingene finne fram til konkrete områder i pasientforløp eller samhandling som kan forbedres, både internt på sykehusene og ute i førstelinjen, og ikke minst i gråsonen mellom nivåene. Les mer på Praksiskonsulentordningen - nasjonal side.

 

 
 

 

 

Thon Hotel Lofoten
Thon Hotel Lofoten. Foto: Kjell Ove Storvik

 

Fant du det du lette etter?