Parkinsons sykdom

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinsons sykdom, og dine pårørende.
Arrangeres 1-2 ganger i året av nevrologisk poliklinikk, Mosjøen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta


Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Mål

Parkinsonkurset skal være med på å gi økt kunnskap om behandling og mestring av hverdagen med Parkinsons sykdom, både for pasient og pårørende. Kurset gir mulighet til å møte andre i lignende situasjon, høre andres spørsmål og svar, mulighet til å stille egne spørsmål og utveksle erfaringer.

Innhold

 • Pasienthistorie- å leve med Parkinson
 • Hva er parkinsons- medisinsk informasjon om behandlingsmetoder og ny forskning
 • Samarbeid mellom behandler og pasient/pårørende
 • Aksept, motivasjon og mestring
 • Fysisk aktivitet og trening
 • Tale-stemmebruk og svelgevansker
 • Energiøkonomisering og tekniske hjelpemidler
 • Gruppevise samtaler pasienter og pårørende
 • Informasjon fra lokal parkinsonforening

  Med forbehold om endringer i innholdet.


Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager, og gjennomføres i Mosjøen. Sted opplyses om i programmet du får tilsendt når du har fått plass. Pårørende inviteres med på hele kurset.


Overnatting

Dersom du har behov for overnatting, kan du benytte deg av Helse Nord sine avtaler med følgende prioritering på hotell (prioriteringen kan avvikes ved manglende kapasitet, eller det ikke er hensiktsmessig av andre grunner)

 1. Scandic Hotels
 2. Thon Hotels
 3. Nordic Choice Hotels

Du må selv ta kontakt direkte med hotellet og oppgi at du skal benytte deg av Helse Nord sin avtale, da overnattingen inngår som en del av din behandling ved sykehuset. Vi gjør oppmerksom på at det kan andre finnes andre overnattingssteder på stedet dit du skal. 

Rettigheter og egenandel

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Egenandel for pasienter tilsvarer egenandel på poliklinisk konsultasjon. Pårørende betaler ikke egenandel.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre parkinsonkurs Helgelandssykehuset

Nyttige nettadresser

Fant du det du lette etter?