Parkinsons sykdom

Kurs , Læring og mestring, Nevrologisk poliklinikk Mosjøen

Lærings- og mestringskurs for pasienter med Parkinson og deres pårørende
Her finner du mer informasjon om kurset

​Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til fagavdeling.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), og diagnose.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Deltakere får innkalling fra sykehuset.

 

Når og hvor

Dato
10.09.2018-11.09.2018
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Mosjøen
Vefsn Rådhus, Kommunestyresalen 
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenter, Nevrologisk poliklinikk, Mosjøen
Samarbeid mellom Helgelandssykehuset og tilhørende kommuner. 
Innlegg fra
Tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter. 

Brosjyre for parkinsonkurs (PDF)

Målgruppe:

Kurs for pasienter med diagnosen Parkinson og deres pårørende.

Målsetting:

Kurset skal være med på å gi økt kunnskap om behandling og mestring av hverdagen med Parkinson sykdom, for både pasient og pårørende.

Kurset gir mulighet til å møte andre i lignende situasjon, høre de andres spørsmål og svar, få stille egne spørsmål og å få dele erfaringer.

Innhold:

  • Pasienthistorie
  • Medisinsk informasjon om Parkinson
  • Behandling og kostholdets innvirkning
  • Samarbeid mellom behandler og pasient/pårørende
  • Aksept, motivasjon og mestring.
  • Fysisk aktivitet og trening.
  • Tale og stemmebruk
  • Energiøkonomisering. Tekniske hjelpemidler
  • Informasjon fra  Helgeland Parkinsonforening

Kurset er enda under planlegging , så vi tar forbehold om endring i innhold.

​Rettigheter ved opplæringMestringskurs for pasieneter med diagnosen parkinon og deres pårørende

Kommunestyresalen Vefsn Rådhus, Mosjøen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.