Parkinsons sykdom, Mosjøen

Gruppeopplæring, To gang i året, Nevrologisk poliklinikk Mosjøen

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson sykdom og dine pårørende

På kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehus og kommune som informerer om ulike relevante tema i forhold til å ha fått diagnosen Parkinson sykdom eller det å være pårørende til en med Parkinson sykdom.

Kurset gir mulighet til å møte andre i lignende situasjon, høre de andres spørsmål og svar, få stille egne spørsmål og å få dele erfaringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Tid
To gang i året
Klokkeslett
 
Sted
Helgelandssykehuset Mosjøen
Kurset gjennomføres i kommunestyresalen
Vefsn Rådhus, Mosjøen 
 
Arrangør
Nevrologisk poliklinikk
 
Medarrangør

I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, Vefsn kommune og erfarne brukerrepresentanter fra Helgeland Parkinsonforening og Rana Parkinsonforening.

Innlegg fra
Nevrolog, sykepleier, logoped, ergoterapeut, fysioterapeut, erfarne brukerrepresentanter. 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Maja Einrem
E-post: maja.einrem@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 15 126

Lærings- og mestringssenteret
E-post: astri.gullesen@helgelandssykehuset.no / tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75125322 / 75125718
 

Kursdatoer

Parkinsonkurs Mosjøen, 03. og 04. juni 2020

Parkinsonkurs Mosjøen , 11. og 12. november 2020

Parkinsonkurs Mosjøen 26. og 27. april 2022

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Pårørende inviteres med i hele kurset

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

  • Pasienthistorie
  • Medisinsk informasjon om Parkinson
  • Behandling og kostholdets innvirkning
  • Samarbeid mellom behandler og pasient/pårørende
  • Aksept, motivasjon og mestring.
  • Fysisk aktivitet og trening.
  • Tale og stemmebruk
  • Energiøkonomisering. Tekniske hjelpemidler
  • Informasjon fra  Helgeland Parkinsonforening

Vi tar forbehold om endring i innhold.

Mål

Kurset skal være med på å gi økt kunnskap om behandling og mestring av hverdagen med Parkinson sykdom, for både pasient og pårørende.

Kurset gir mulighet til å møte andre i lignende situasjon, høre de andres spørsmål og svar, få stille egne spørsmål og å få dele erfaringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Parkinsonkurs (PDF)

Program (PDF)


Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige lenker

Helgeland Parkinsonforening 

Lokallag Rana Parkinsonforening

Fant du det du lette etter?