Parkinsons sykdom, Mosjøen

Kurs , En gang i året , Læring og mestring, Nevrologisk poliklinikk Mosjøen

Lærings- og mestringskurs for pasienter med Parkinson og deres pårørende
Her finner du mer informasjon om kurset

​Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til fagavdeling.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), og diagnose.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Deltakere får innkalling fra sykehuset.

 

Når og hvor

Tid
En gang i året
Klokkeslett
 
Sted
Mosjøen
Vefsn Rådhus, Kommunestyresalen 
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Nevrologisk poliklinikk, Mosjøen
Samarbeid mellom Helgelandssykehuset og tilhørende kommuner. 
Innlegg fra
Tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter. 

Brosjyre for parkinsonkurs (PDF)

Målgruppe:

Kurs for pasienter med diagnosen Parkinson og deres pårørende.

Målsetting:

Kurset skal være med på å gi økt kunnskap om behandling og mestring av hverdagen med Parkinson sykdom, for både pasient og pårørende.

Kurset gir mulighet til å møte andre i lignende situasjon, høre de andres spørsmål og svar, få stille egne spørsmål og å få dele erfaringer.

Innhold:

  • Pasienthistorie
  • Medisinsk informasjon om Parkinson
  • Behandling og kostholdets innvirkning
  • Samarbeid mellom behandler og pasient/pårørende
  • Aksept, motivasjon og mestring.
  • Fysisk aktivitet og trening.
  • Tale og stemmebruk
  • Energiøkonomisering. Tekniske hjelpemidler
  • Informasjon fra  Helgeland Parkinsonforening

Kurset er enda under planlegging , så vi tar forbehold om endring i innhold.

​Rettigheter ved opplæringFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.