Prostatakreft, Mosjøen

Gruppeopplæring, En gang pr. år, Kirurgisk poliklinikk Mosjøen

Todagers Lærings- og mestringskurs for deg som er behandlet for Prostatakreft og din pårørende.

På kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehus og kommune som informerer om ulike relevante tema. Du møter også erfarne brukerrepresentanter som forteller om sine erfaringer. Du lærer også gjennom å dele egne erfaringer med de andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for bes mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Tid
En gang pr. år
Klokkeslett
 
Sted
Helgelandssykehuset Mosjøen
Kurset gjennomføres i kommunestyresalen, Rådhuset
 
Arrangør
Kirurgisk poliklinikk, Mosjøen
 
Medarrangør

I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, erfarne brukere fra Prostatakreftforeningen og Vefsn kommune.

Innlegg fra
Lege, fysioterapeut, uroterapeut, erfaren brukerrepresentant, sexolog, kreftsykepleier og Profo. 
Kontaktinformasjon
Kursleder:
Mette Vatnan
E-post: Mette.Vatnan@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 11 53 83

Lærings- og mestringssenteret
E-post: tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no / astri.gullesen@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 12 57 18 / 75 12 13 22
 

Kursdatoer

Kursdato for 2019: uavklart

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Pårørende inviteres med i hele kurset.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

  • En tidligere pasient forteller sin historie
  • Prostatakreft- behandling og oppfølging
  •  Hverdagsliv og mestring
  • Seksualitet og samliv
  • Urinlekkasje - årsaker og behandling
  • Bekkenbunnstrening
  •  Presentasjon om pasientforeningen PROFO
  • Erfaringsutveksling i grupper

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Mål

Å tilby en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling som har til hensikt å styrke mestring av hverdagen for den enkelte. Det skal være en arena for å få svar på spørsmål og dele erfaring.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Prostatakreftkurs (PDF)

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresserFant du det du lette etter?