Prostatakreftkurs

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er behandlet for prostatakreft. Kurset passer også for din pårørende.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


 

Hvem kan delta på kurset?

Kurset er for deg med prostatakreft som har gjennomført behandling med operasjon eller stråling.  Kurset passer også for din pårørende. 

Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurset er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner. 
 

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
  
 

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den sammen helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Du møter lege, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, uroterapeut, fysioterapeut og brukerrepresentant på dette kurset. 

  • En tidligere pasient forteller sin historie
  • Prostatakreft- behandling og oppfølging
  •  Hverdagsliv og mestring
  • Urinlekkasje - årsaker og behandling
  • Bekkenbunnstrening
  • Presentasjon om pasientforeningen PROFO
  • Erfaringsutveksling i grupper

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Kurset varer i to dager. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.
 

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres i  Mosjøen. Du som pasient og deltaker vil bli innkalt fra venteliste til prostatakreftkurs. Du kan derfor bli henvist til kurs uavhengig av om du kjenner til når neste kurs skal gjennomføres. Vi sørger for at du får tilbud om kurs når det er din tur på ventelisten. 
 

Overnatting

Dersom du har behov for overnatting, kan du benytte deg av Helse Nord sine avtaler med følgende prioritering på hotell (prioriteringen kan avvikes ved manglende kapasitet, eller det ikke er hensiktsmessig av andre grunner):

  1. Scandic Hotels
  2. Thon Hotels
  3. Nordic Choice Hotels

Du må selv ta kontakt direkte med hotellet og oppgi at du skal benytte deg av Helse Nord sin avtale, da overnattingen inngår som en del av din behandling ved sykehuset. Vi gjør oppmerksom på at det kan andre finnes andre overnattingssteder på stedet dit du skal. 
 

Reise

Pasientreiser på Helgeland

        

Rettigheter og egenandel

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre for prostatakreftkurset (Pdf) 

Nyttige nettadresser

Prostatakreftbehandling i Helgelandssykehuset Helsebiblioteket om prostatakreftProstatakreftforeningen (PROFO)


 

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende


Fant du det du lette etter?