Psykisk helse og rus - pårørendekurs

Lærings- og mestringskurs for deg som er pårørende til pasienter med alvorlige psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.
   

Hvem kan delta på kurset?

Voksne pårørende til personer over 18 år.

Det kan være foreldre, søsken, annen familie eller nære voksne som opplever seg berørt av personens utfordringer knyttet til psykiske helse og/eller rusmisbruk.
 

Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurset er å legge til rette for at pårørende bedre kan håndtere hverdagen ved hjelp av kunnskap, mestringsverktøy, refleksjon og erfaringsdeling . For å velge din vei må du ha kunnskap om hva du kan gjøre for å håndtere rollen som pårørende. 

 

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
  
 

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset og kommunen som snakker om ulike tema knyttet til det å være pårørende. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.
 

Praktisk informasjon


Tilbudet krever ingen henvisning. Det vil si at kurset heller ikke utløser rettigheter knyttet til reise- og oppholdsutgifter. Det er max 16 plasser på kurset.

Reise

Pasientreiser på Helgeland


 

Rettigheter og egenandel

Rettigheter: Dette kurset utløser ikke rettigheter knyttet til utgifter i forbindelse med reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre

Program pårørendekurs i Mosjøen 20.juni 2022 (pdf)
Program pårørendekurs i Sandnessjøen 15.september 2022 (pdf) 


Nyttige nettadresser 
 

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mosjøen, Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende


Fant du det du lette etter?