Revma-kurs

Lærings- og mestringskurs for voksne personer med revmatoid artritt (leddgikt), Ankyloserende Spondylitt (Bekhterev), psoriasis artritt og deres pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


Målgruppe

Kurset er for voksne personer med revmatoid artritt (leddgikt), ankyloserende spondylitt (Bekhterev), psoriasis artritt og deres pårørende. 

Innhold

Du møter lege, sykepleier, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut og brukerrepresentant på dette kurset. 

  • Å leve med revmatisk sykdom - mestring og tilpassing av hverdagen
  • Aktivitetsveiledning, tekniske hjelpemidler
  • Om revmatiske sykdommer
  • Medikamentinformasjon
  • Fysioterapi, trening og ortopediske hjelpemidler
  • Ernæring ved revmatisk sykdom
  • Informasjon fra pasientforening

Kurset varer i to dager. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.

Mål med kurset

Å fremme mestring av eget liv gjennom informasjon og økt kunnskap om revmatisk sykdom samt erfaringsutveksling / dialog med andre i lignende situasjon.

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre for Revmakurset i Helgelandssykehuset (Pdf)

Mer informasjon

Behandlingside om revamtologisk utredning på HelgelandssykehusetHelsebiblioteket om leddgikt (revmatoid artritt)Helsebiblioteket om Bechterevs sykdom (ankyloserende spondylitt)Norsk revmatikerforbundPsoriasis- og eksemforbundet


Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

På kursene møter du ulike fagfolk som foreleser om forskjellige tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte erfarne pasienter og pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med de samme helseutfordringene. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisning til den avdelingen som arrangerer kurset, se henvisningsadresse under hvert enkelt kurs.

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Oversikt over all kurs og opplæring for pasienter og pårørende i Helgelandssykehuset, samt regionale og nasjonale tilbud. 

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupperFant du det du lette etter?