Revma-kurs

Lærings- og mestringskurs for deg som er voksne med revmatoid artritt (leddgikt), ankyloserende spondylitt (Bekhterev), psoriasis artritt og dine pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


HVORFOR DELTA PÅ KURS?

Målet med lærings- og mestringskurset er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Sammen om mestring, læring for livet!

INNHOLD

Du møter lege, sykepleier, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut og brukerrepresentant på dette kurset. 

  • Å leve med revmatisk sykdom - mestring og tilpassing av hverdagen
  • Aktivitetsveiledning, tekniske hjelpemidler
  • Om revmatiske sykdommer
  • Medikamentinformasjon
  • Fysioterapi, trening og ortopediske hjelpemidler
  • Ernæring ved revmatisk sykdom
  • Informasjon fra pasientforening

Kurset varer i to dager. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den sammen helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset gjennomføres i Mo i Rana. 

RETTIGHETER OG EGENANDEL

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i gruppe

UTSKRIFTSVENNLIG BROSJYRE

Brosjyre for Revmakurset i Helgelandssykehuset (Pdf)

NYTTIGE LENKER

Helsebiblioteket om leddgikt (revmatoid artritt)Helsebiblioteket om Bechterevs sykdom (ankyloserende spondylitt)Norsk revmatikerforbundPsoriasis- og eksemforbundet

Helsenorge om revmatoid artritt 

KURSOVERSIKT FOR PASIENTER OG PÅRØRENDE

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Fant du det du lette etter?