Revmakurs, Mo i Rana

Gruppeopplæring, Revmatologi Mo i Rana

Lærings- og mestringskurs for voksne personer med revmatoid artritt (leddgikt), Ankyloserende Spondylitt (Bekhterev), psoriasis artritt og deres pårørende.

Kurset arrangeres som felles kurs for de tre diagnosene.

​Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
  
Arrangør
Revmatologi, Mo i Rana
Medisinsk dagenhet er arrangør.  
Medarrangør

I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret.

Innlegg fra
Revmatolog, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog og erfarne brukerrepresentanter 
Kontaktinformasjon
Kursledere:

Andreas Holmner, sykepleier
E-post: Olof.daniel.andreas.holmner@helgelandssykehuset.no

Merethe Eriksen, ergoterapeut
E-post: merethe.eriksen@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 12 59 86
 

Kursdatoer, program

Revmakurs Mo i Rana, 29. - 30. september 2020

Program revmakurs 29. - 30. september 2020 (PDF)

Praktisk informasjon

Kurset varer i 2 dager. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.

Det serveres kaffe, te og frukt på kurset. Lunsj kjøper deltakerne selv i sykehusets kantine, eller man kan ta med matpakker dersom det er ønskelig.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold

  • Å leve med revmatisk sykdom - mestring og tilpassing av hverdagen
  • Aktivitetsveiledning, tekniske hjelpemidler
  • Om revmatiske sykdommer
  • Medikamentinformasjon
  • Fysioterapi, trening og ortopediske hjelpemidler
  • Ernæring ved revmatisk sykdom
  • Informasjon fra pasientforening

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

I revmakurset ønsker vi å motivere til økt mestring av hverdagen med revmatisk sykdom gjennom kunnskapsformidling og erfaringsutveksling.

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre for Revmakurset (PDF)

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

 

Behandlingside på Helgelandssykehuset - Revmatologisk utredning

Norsk revmatikerforbund

Psoriasis- og eksemforbundet

Helsebiblioteket - Muskel og skjelett

Fant du det du lette etter?