Samarbeidsmøte med Grane, Hattfjelldal og Vefsn

Møter og administrativt, 19.02.2019

Det inviteres til samarbeidsmøter mellom Helgelandssykehuset og kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn.

Når og hvor

Dato
19.02.2019 
Klokkeslett
09:00-19:30
Sted
Fru Haugans Hotel, Mosjøen
 
Kontaktinformasjon
Tilbakemeldinger og evt. spørsmål kan rettes til senter for samhandling ved:
- Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen krj@helgelandssykehuset.no tlf. 91 66 22 26 eller
- Rådgiver Marit Hermstad marit.hermstad@helgelandssykehuset.no tlf. 95 84 83 85
 

Kl. 09:00 – 11:30: Samarbeidsmøte 1:

Samarbeidsmøte mellom administrativ og faglig ledelse i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten på Helgeland.

Fra Helgelandssykehuset deltar:

 • Et utvalg av klinisk ledelse fra område- og avdelingsnivå, samhandlingssjef m/rådgiver

Fra kommunene er det ønskelig med slik deltakelse:

 • Helseledelse fra ulike nivå og områder

Agenda:

 1. Samhandlingsutfordringer og erfaringsutveksling
 2. Info fra kommunene
 3. Info fra Helgelandssykehuset , herunder presentasjon av tilbud/avdelinger/prosjekter v/Helgelandssykehuset
 4. Saker innmeldt fra kommunene

Kl. 12:30- 15:00: Samarbeidsmøte 2:

Samarbeidsmøte mellom de øverste administrative lederne og helselederne i kommunene og Helgelandssykehuset .

Fra Helgelandssykehuset deltar:

 • Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir, et utvalg av enhetsdirektører, samhandlingssjef

Fra kommunene er det ønskelig med slik deltakelse:

 • Rådmann/administrasjonssjef, kommunalsjef for helse, kommunelege 1 eller kommuneoverlege.

Agenda:

 1. Rekruttering
 2. Samhandling
 3. Psykisk helsevern
 4. Velferdsteknologi
 5. 2025-prosessen - oppdatering

Kl. 16:30- 20:00: Samarbeidsmøte 3:

Møteserie/kurs mellom fastleger og leger i primærhelsetjenesten og klinikere i Helgelandssykehuset .

Møteserien/kurset vil sammen med tilsvarende møte til høsten, søkes godkjent med tellende timer/kurs i videre- og etterutdanning hos Den norske legeforening.

Agenda:

 • Psykiatri herunder pakkeforløp
 • Endelig program publiseres på fastlegenytt
Fant du det du lette etter?