HELSENORGE

Samarbeidsmøte med kommunene Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad og Helgelandssykehuset HF 8. mars 2021

 

Tema for møtet

  • Nye Helgelandssykehuset
  • DMSet (Distriktsmedisinsk senter)  i Brønnøysund
  • Helsefelleskap Helgeland
  • Saker kommunene ønsker å ta opp
  • Eventuelt

Deltakelse

Inviterte kommuner: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad

Fra Helgelandssykehuset deltar administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir, prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset Torbjørn Aas, kommunikasjonssjef Mette Horsberg, DMS-leder Sturla Ditlefsen og samhandlingssjef Knut Roar Johnsen.

Fant du det du lette etter?