Samarbeidsmøte med Nesna, Rana og Rødøy

Møter og administrativt, 21.02.2019

Det inviteres til samarbeidsmøter mellom Helgelandssykehuset og kommunene Lurøy, Hemnes, Nesna, Rana, Rødøy og Træna.

Når og hvor

Dato
21.02.2019 
Klokkeslett
09:00-20:00
Sted
Scandic Hotel Meyergården, Mo i Rana
 
Kontaktinformasjon
Tilbakemeldinger og evt. spørsmål kan rettes til senter for samhandling ved:
- Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen krj@helgelandssykehuset.no tlf. 91 66 22 26 eller
- Rådgiver Marit Hermstad marit.hermstad@helgelandssykehuset.no tlf. 95 84 83 85
 

Kl. 09:00 – 11:30: Samarbeidsmøte 1:

Samarbeidsmøte mellom administrativ og faglig ledelse i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten på Helgeland.

Fra Helgelandssykehuset deltar:

 • Et utvalg av klinisk ledelse fra område- og avdelingsnivå, samhandlingssjef m/rådgiver

Fra kommunene er det ønskelig med slik deltakelse:

 • Helseledelse fra ulike nivå og område

Agenda:

 1. Samhandlingsutfordringer og erfaringsutveksling
 2. Info fra kommunene
 3. Info fra Helgelandssykehuset , herunder presentasjon av tilbud/avdelinger/prosjekter v/Helgelandssykehuset
 4. Saker innmeldt fra kommunene

 

Kl. 12:30- 15:00: Samarbeidsmøte 2:

Samarbeidsmøte mellom de øverste administrative lederne og helselederne i kommunene og Helgelandssykehuset .

Fra Helgelandssykehuset deltar:

 • Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir, et utvalg av enhetsdirektører, samhandlingssjef
 • Fra kommunene er det ønskelig med slik deltakelse:
 • Rådmann/administrasjonssjef, kommunalsjef for helse, kommunelege 1 eller kommuneoverlege.

Agenda:

 1. Rekruttering
 2. Samhandling
 3. Psykisk helsevern
 4. Velferdsteknologi
 5. 2025-prosessen - oppdatering

 

Kl. 16:30- 20:00: Samarbeidsmøte 3:

Møteserie/kurs mellom fastleger og leger i primærhelsetjenesten og klinikere i Helgelandssykehuset

Møteserien/kurset vil sammen med tilsvarende møte til høsten, søkes godkjent med tellende timer/kurs i videre- og etterutdanning hos Den norske legeforening.

Agenda:

 • Akutt behandling av psykisk ustabile, v/Ewa Ness
 • Helgelandssykehusets tilbud til denne pasientgruppen og ev endringer ved innføring av pakkeforløp, v/Guri Hoff Hansen og Ida Aag
 • Drøfting
 • Endelig program publiseres på fastlegenytt
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.