Samhandlingskonferansen 2016

Konferanse, 08.11.2016-09.11.2016

Samhandlingskonferansen: ”Samhandling—et verktøy for utvikling av gode helsetjenester”

Samhandlingskonferansen på Helgeland 8.-9. november handlet om reform, evaluering og erfaringer innen fagområdene somatikk, psykisk helse og rus.

Se program og mer informasjon (PDF)

Les nyhetsartikkel fra konferansen

Når og hvor

Dato
08.11.2016-09.11.2016 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Fru Haugans hotell, Mosjøen
 

Figur med tannhjul

Dette bildet mangler alt-text


Målgruppe:

Klinisk helsepersonell og ledere i helsetjenesten

Godkjenning:

Konferansen er godkjent av Norsk sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Den norske legeforening.

Presentasjoner:

Er fedme for stort - Nordlandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Er fedme for stort - Nordlandssykehuset.pdfEr fedme for stort - Nordlandssykehuset.pdfpdf618530
Et friskere Nordland i lys av våre helseutfordringer - Nordland fylkeskommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Et friskere Nordland i lys av våre helseutfordringer - Nordland fylkeskommune.pdfEt friskere Nordland i lys av våre helseutfordringer - Nordland fylkeskommune.pdfpdf5641202
Helsetjenester for eldre - Helse Nord RHF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Helsetjenester for eldre - Helse Nord RHF.pdfHelsetjenester for eldre - Helse Nord RHF.pdfpdf989792
Hva skal til for å bli en god samhandler dagens og framtidas helsetjeneste - KS.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Hva skal til for å bli en god samhandler dagens og framtidas helsetjeneste - KS.pdfHva skal til for å bli en god samhandler dagens og framtidas helsetjeneste - KS.pdfpdf1125110
Kompetansedeling på Agder - Sørlandet sykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Kompetansedeling på Agder - Sørlandet sykehuset.pdfKompetansedeling på Agder - Sørlandet sykehuset.pdfpdf3558117
LMS - Vefsn kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/LMS - Vefsn kommune.pdfLMS - Vefsn kommune.pdfpdf88654
Lærings - og mestringsarbeid i Hemnes.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Lærings - og mestringsarbeid i Hemnes.pdfLærings - og mestringsarbeid i Hemnes.pdfpdf1048197
Medisinske uforklarlige plager og sykdommer - CFS ME - Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Medisinske uforklarlige plager og sykdommer - CFS ME - Helgelandssykehuset.pdfMedisinske uforklarlige plager og sykdommer - CFS ME - Helgelandssykehuset.pdfpdf331863
Ortogeriatri - Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Ortogeriatri - Helgelandssykehuset.pdfOrtogeriatri - Helgelandssykehuset.pdfpdf742320
Program_Samhandlingskonferansen_2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Program_Samhandlingskonferansen_2016.pdfProgram_Samhandlingskonferansen_2016.pdfpdf494370
Regional frisklivsmodell - Rana kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Regional frisklivsmodell - Rana kommune.pdfRegional frisklivsmodell - Rana kommune.pdfpdf712523
Rett tiltak til rett tid på rett plass - BUP Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Rett tiltak til rett tid på rett plass - BUP Helgelandssykehuset.pdfRett tiltak til rett tid på rett plass - BUP Helgelandssykehuset.pdfpdf50364
Samarbeid mellom helseforetak og kommuner - prehospitale tjenester Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Samarbeid mellom helseforetak og kommuner - prehospitale tjenester Helgelandssykehuset.pdfSamarbeid mellom helseforetak og kommuner - prehospitale tjenester Helgelandssykehuset.pdfpdf652150
Samhandling utfordringer og fokusområder - Nordlandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Samhandling utfordringer og fokusområder - Nordlandssykehuset.pdfSamhandling utfordringer og fokusområder - Nordlandssykehuset.pdfpdf1015847
Samhandlingsavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Samhandlingsavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdfSamhandlingsavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdfpdf548553
Samhandlingskonferansen 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Samhandlingskonferansen 2016.pdfSamhandlingskonferansen 2016.pdfpdf1184454
Samhandlingsreformen—evalueringer, fokusområder, utfordringer - NTNU.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Samhandlingsreformen—evalueringer, fokusområder, utfordringer - NTNU.pdfSamhandlingsreformen—evalueringer, fokusområder, utfordringer - NTNU.pdfpdf1487078
Trenger vi praksiskonsulenter i spesialisthelsetjenesten - Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Trenger vi praksiskonsulenter i spesialisthelsetjenesten - Helgelandssykehuset.pdfTrenger vi praksiskonsulenter i spesialisthelsetjenesten - Helgelandssykehuset.pdfpdf1351211
Utfordringer i framtidig samhandling - Fylkesmannen i Nordland.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Utfordringer i framtidig samhandling - Fylkesmannen i Nordland.pdfUtfordringer i framtidig samhandling - Fylkesmannen i Nordland.pdfpdf119240Fant du det du lette etter?