Samhandlingskonferansen Helgeland 2018

Konferanse, 14.11.2018-15.11.2018

Samhandling og kommunikasjon, velferdsteknologi og psykisk helse og rus. 14. og 15. november, Mo i Rana.
Samhandlingskonferansen

Samhandlingskonferansen Helgeland 2018 arrangeres av Helgelandssykehuset i samarbeid med kommunene på Helgeland og OSO - overordnet samarbeidsorgan.

For at vi i framtiden skal kunne gi et helsetilbud til befolkningen med god kvalitet og forutsigbarhet er vi avhengig av at helsepersonell har mot, vilje og nytenking i samhandling og kommunikasjon med annet helsepersonell og pasienter og pårørende. Vi har valgt tre overordna tema for konferansen – velferdsteknologi, psykisk helse og rus, og samhandling og kommunikasjon.

Når og hvor

Dato
14.11.2018-15.11.2018 
Klokkeslett
08:30-15:15
Sted
Scandic hotel Meyergården, Mo i Rana
 
Arrangør
Samhandlingskonferansen Helgeland 2018 arrangeres av Helgelandssykehuset i samarbeid med kommunene på Helgeland og OSO - overordnet samarbeidsorgan 
Kontaktinformasjon
Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen
Tlf.: 75 11 53 15
E-post: krj@helgelandssykehuset.no
 

Befolkningsutviklingen i Norge vil kreve at vi blir flinkere til å utnytte de menneskelige ressursene og ny teknologi bedre. Velferdsteknologi påstås å skal redde oss fra eldrebølgen og sykepleiermangel – men hva er det og hva betyr det? Utviklingen av velferdsteknologien skjer raskt – hvordan kan vi bruke den i vår hverdag? Det gjelder både somatikk og psykisk helse og rus. Til syvende og sist handler alt om kommunikasjon og samhandling – til det beste for pasient og pårørende.

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og helseledere i kommune- og spesialisthelsetjeneste, helsepolitikere og brukerorganisasjoner.

Konferansen er godkjent som tellende timer/kurs til videre- og etterutdanning hos Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk sykepleierforbund. Konferansen er godkjent som valgfritt kurs for videre- og etterutdanning i allmennmedisin hos Den norske legeforening.

Hånd

Program (PDF)

Presentasjoner


Lasse Gustavson presentasjon

Bjørn Jamtli - Hva er utfordringsbildet – og hvordan kan vi få til samhandling i praksis.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Bjørn Jamtli - Hva er utfordringsbildet – og hvordan kan vi få til samhandling i praksis.pdfBjørn Jamtli - Hva er utfordringsbildet – og hvordan kan vi få til samhandling i praksis.pdfpdf1630079
Dag Ole Aanderbakk og Svenja Dietrich - Utfordringer i samhandling.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Dag Ole Aanderbakk og Svenja Dietrich - Utfordringer i samhandling.pdfDag Ole Aanderbakk og Svenja Dietrich - Utfordringer i samhandling.pdfpdf746298
Eirik Hafver Rønjum - Den digitale helsetjenesten - hvor ble det av mennesket - DEL1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Eirik Hafver Rønjum - Den digitale helsetjenesten - hvor ble det av mennesket - DEL1.pdfEirik Hafver Rønjum - Den digitale helsetjenesten - hvor ble det av mennesket - DEL1.pdfpdf39234112
Eirik Hafver Rønjum - Den digitale helsetjenesten - hvor ble det av mennesket - DEL2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Eirik Hafver Rønjum - Den digitale helsetjenesten - hvor ble det av mennesket - DEL2.pdfEirik Hafver Rønjum - Den digitale helsetjenesten - hvor ble det av mennesket - DEL2.pdfpdf38132691
Eirik Hafver Rønjum - Den digitale helsetjenesten - hvor ble det av mennesket - DEL3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Eirik Hafver Rønjum - Den digitale helsetjenesten - hvor ble det av mennesket - DEL3.pdfEirik Hafver Rønjum - Den digitale helsetjenesten - hvor ble det av mennesket - DEL3.pdfpdf28173507
Eirin Rødseth - Videoverktøy til samhandling og behandling.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Eirin Rødseth - Videoverktøy til samhandling og behandling.pdfEirin Rødseth - Videoverktøy til samhandling og behandling.pdfpdf2305945
Helen Brandstorp - Realistisk samhandling med legene.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Helen Brandstorp - Realistisk samhandling med legene.pdfHelen Brandstorp - Realistisk samhandling med legene.pdfpdf2241585
Hulda Gunnlaugsdottir - Samhandling i Helgeland.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Hulda Gunnlaugsdottir - Samhandling i Helgeland.pdfHulda Gunnlaugsdottir - Samhandling i Helgeland.pdfpdf2181766
Jon Tomas Finnson - Tilbud vs krav - samhandling innen psykisk helse og rus.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Jon Tomas Finnson - Tilbud vs krav - samhandling innen psykisk helse og rus.pdfJon Tomas Finnson - Tilbud vs krav - samhandling innen psykisk helse og rus.pdfpdf1539385
Jørgen Fagermo og Karoline Lorentzen - Prosjekt individuell jobbstøtte - IPS.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Jørgen Fagermo og Karoline Lorentzen - Prosjekt individuell jobbstøtte - IPS.pdfJørgen Fagermo og Karoline Lorentzen - Prosjekt individuell jobbstøtte - IPS.pdfpdf645730
Kirsten Ellingbø - Familien møte.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Kirsten Ellingbø - Familien møte.pdfKirsten Ellingbø - Familien møte.pdfpdf230132
Kitt-Anne Jorid Hansen RIO - System vs bruker - hva er god samhandling.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Kitt-Anne Jorid Hansen RIO - System vs bruker - hva er god samhandling.pdfKitt-Anne Jorid Hansen RIO - System vs bruker - hva er god samhandling.pdfpdf59440
Kristian Fanghol - Utviklingsplan 2035 Helse Nord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Kristian Fanghol - Utviklingsplan 2035 Helse Nord.pdfKristian Fanghol - Utviklingsplan 2035 Helse Nord.pdfpdf662625
Maria Jahrmann Bjerke HOD - Velferdsteknologi og rehabilitering i et samhandlingsperspektiv.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Maria Jahrmann Bjerke HOD - Velferdsteknologi og rehabilitering i et samhandlingsperspektiv.pdfMaria Jahrmann Bjerke HOD - Velferdsteknologi og rehabilitering i et samhandlingsperspektiv.pdfpdf1216969
Pål Trælvik - Digitale refleksjoner og noen case fra en rådmann.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Pål Trælvik - Digitale refleksjoner og noen case fra en rådmann.pdfPål Trælvik - Digitale refleksjoner og noen case fra en rådmann.pdfpdf893931
Sigrunn Gjønnes - Koordinerte tjenester gjennom hele rehabiliteringsforløpet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Sigrunn Gjønnes - Koordinerte tjenester gjennom hele rehabiliteringsforløpet.pdfSigrunn Gjønnes - Koordinerte tjenester gjennom hele rehabiliteringsforløpet.pdfpdf1459620
Yngve Osbak - Utfordringer innen psykisk helse og rus.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/kurs/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2018/Yngve Osbak - Utfordringer innen psykisk helse og rus.pdfYngve Osbak - Utfordringer innen psykisk helse og rus.pdfpdf876811


Foredragsholdere

På konferansen treffer du helsepersonell fra kommune og spesialisthelsetjeneste, helseledere, helsepolitikere og brukerrepresentanter.

Kristian Fanghol - Utviklingsplan 2035 Helse Nord

Direktør, Helse Nord

Kristian Fanghol - Utviklingsplan 2035 Helse Nord Maria Jahrmann Bjerke - Velferdsteknologi og rehabilitering i et samhandlingsperspektiv

Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet.

Bjerke

Bjerke har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som rådgiver/jurist i Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I 2014 begynte hun som politisk rådgiver i helse- og omsorgsfraksjonen til Høyres stortingsgruppe, og er nå statssekretær i departementet.

Yngve Osbak - Utfordringer innen psykisk helse og rus

Rådgiver, Fylkesmannen i Nordland.

Yngve Osbak

 • Erfaringer for landsomfattende tilsyn psykisk helse og rus
 • Psykologer i kommunene
 • Pasientforløp

Yngve Osbak har vært i "Helse- og omsorgsavdelinga" hos Fylkesmannen i Nordland siden 1998, med andre ord i 20 år. Han sitter i OSO (overordnet samordningsorgan) for Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, og er ellers hovedansvarlig for tilsyn rus og psykisk helse i kommunene i Nordland 2017 og 2018. Han er utdannet som psykiatrisk sykepleier og har videreutdanning i HMS, klinisk veiledning og ledelse.

Jon Tomas Finnson - Tilbud vs. krav - samhandling innen psykisk helse og rus

Seksjonsleder psykisk helse og rus, Helse Nord RHF

Jon Tomas Finnson

Finnsson har er utdannet psykolog fra Universitetet i Tromsø. Han er spesialist i klinisk psykologi og har tidligere jobbet som behandler og leder i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset. De siste tre årene har han jobbet som leder av seksjon for psykisk helse og TSB i fagavdelingen i Helse Nord RHF.

Eirik Havfer Rønjum - Den digitale helsetjenesten. Hvor ble det av mennesket

Teamleder og rådgiver, Netlife Design - Helse

Eirik Hafver Rønjum

Helsetjenesten blir stadig mer digital. Dette er både en ønsket, nødvendig og litt skremmende utvikling. Hvordan kan vi gjøre teknologien mer menneskelig? Og hvor blir det av mennesket i en digitalisert helsetjeneste? Vi gir deg konkrete eksempler og råd om menneskeliggjøring av teknologi. Samtidig reflekterer vi over betydningen av menneskets rolle.

Eirin Rødseth - Videoverktøy til samhandling og behandling. - Nå må vi få det til!

Seksjonsleder helsetjenesteutvikling, E- helse og IKT-avdelinga, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN).

Eirin RødsethEirin Rødseth leder en seksjon på UNN som har som oppgave å utvikle og forbedre helsetjenestene ved hjelp av teknologi. Dette gjøres i tett samarbeid med helsepersonell, innbyggere og pasienter. Innovasjon og e-helse er sentrale nøkler for at vi skal lykkes med samhandling og helsetjenester, og det skjer mye spennende på dette feltet for tida!
Eirin er født på Mo, har bodd flere steder i Nordland som barn, og trives godt i Tromsø. Hun er samfunnsviter (sosialantropolog) fra Universitetet i Bergen.

Lasse Gustavson - Våga sänka garden

Våga sänka garden, om utforskande samhandling, där gemensamma värden (felles verdier) är viktigare än ditt ego.

Lasse Gustavson

Mental trener, coach og foredragsholder med kompetanse i helsepedagogikk, motivasjonspsykologi, helse, lederskap og gruppedynamikk. Ble hardet skadet i brann på 80-tallet.

Helen Brandstorp - Realistisk samhandling med fastlegene

Avdelingsleder Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), lege og forsker.

Helen Brandstorp

Sigrunn Gjønnes - Koordinerte og målrettede tjenester i helhetlige rehabiliteringsforløp

Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Sigrunn Gjønnes

Sigrunn Gjønnes er seniorrådgiver i avdeling velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet. Hun har arbeidet i direktoratet i 10 år og er utdannet sosionom. Gjønnes har ledererfaring fra kommune (bestillerkontor) og fra spesialisthelsetjenesten som prosjektleder for samhandling mellom sykehus og kommune og som leder av samhandlingsenhet og koordinerende enhet i helseforetak. Har arbeidet med temaene individuell plan, koordinator og koordinerende enhet siden bestemmelsene om dette kom i 2001, samt habilitering og rehabilitering både i sykehus og kommune. Prosjektleder for utvikling av veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov, som ble utgitt i 2017.

Kitt-Anne Jorid Hansen (Kenneth Vatnbakk Arctander Johansen) - System vs. bruker?

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Hansen steppet inn for Johansen på konferansen. Hun snakket bl.a. om viktigheten av helhetlige tjenester.

Dag Ole Aanderbakk og Svenja Dietrich - Utfordringer i samhandling

Svenja Dietrich

Svenja Dietrich, lege Rana kommune

Svenja Dietrich er opprinnelig fra Tyskland og kom til Norge i 1998 som turnuskandidat ved Helgelandssykehuset. Etter turnustiden var hun ansatt ved medisinsk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, først som assistentlege, etter hvert som overlege og spesialist i generell indremedisin. Hun har også vært ansatt ved Nordlandssykehuset, medisinsk avdeling. Hun har jobbet i over 16 år med diabetes og nyresvikt/dialyse. Siden våren 2017 er hun lege i Helseparken, kortidsavdeling og legevakt i Rana kommune.

Dag Ole Aanderbakk

Dag Ole Aanderbakk, geriater Helgelandssykehuset

Etter å ha fullført medisinstudiet startet Dag Ole som turnuslege ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Har vært her siden, med unntak av to avbrekk for spesialisering. Første turen for å bli spesialist i indremedisin, og senere også spesialist i geriatri.

Hulda Gunnlaugsdottir - Samhandling i Helgeland

Adm.dir. Helgelandssykehuset

Hulda Gunnlaugsdottir

Hulda Gunnlaugsdottir er opprinnelig fra Island og kom til Norge i 1989. Hun har vært toppleder på flere universitetssykehuset på Island og i Norge, og har nå vært adm. dir. i Helgelandssykehuset i et halvt år. Hun er opptatt av samhandling og velferdsteknologi.

- Gjør vi ting riktig kan Helgeland bli et foregangseksempel på hvordan god samhandling mellom kommuner og sykehus, nye teknologiske løsninger og utdanning og planmessig rekruttering kan løse de utfordringene vi står foran.

     

 
 

Vi legger til rette for den uformelle dialogen. Det er viktig med kjennskap og forståelse til hverandres arbeidshverdag og problemstillinger, dele erfaringer og få ny kunnskap.

Samhandlingskonferansen Helgeland 2018 er en av de viktigste møteplassene for samhandling på Helgeland, der målet er å etablere god kultur for samhandling, samt være en viktig nettverksbygger mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, brukere og helsepersonell. 

Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen

Arrangementskomiteen

 • Astri Gullesen, rådgiver Helgelandssykehuset
 • Astrid Skjevling, leder for Helseparken Rana kommune
 • Helen K. Langfors Åsli, webredaktør Helgelandssykehuset
 • Karin Ingebrigtsen, enhetsleder Vefsn kommune
 • Marit Hermstad, rådgiver Helgelandssykehuset
 • Tove Lill Falstad, rådgiver Helgelandssykehuset
 • Anita Husveg, Praksiskonsulent Helgelandssykehuset og fastlege
 • Anne Lise Brygfjeld, leder i Brukerutvalget Helgelandssykehuset
 • Yngve Osbak, seniorrådgiver Fylkesmannen i Nordland
 • Dag Ole Aanderbakk, geriater/overlege Helgelandssykehuset
 • Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune
 • Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset
hjerte

Følg oss på Facebook

Les mer om:

Samhandling på Helgeland

OSO

kommune

Fant du det du lette etter?