Samhandlingskonferansen Helgeland 2018

Konferanse , 14.11.2018-15.11.2018

Samhandling og kommunikasjon, velferdsteknologi og psykisk helse og rus. 14. og 15. november samles vi i Mo i Rana. Programmet er nå klart.

Samhandlingskonferansen

Samhandlingskonferansen Helgeland 2018 arrangeres av Helgelandssykehuset i samarbeid med kommunene på Helgeland og OSO - overordnet samarbeidsorgan.

Program (PDF)

For at vi i framtiden skal kunne gi et helsetilbud til befolkningen med god kvalitet og forutsigbarhet er vi avhengig av at helsepersonell har mot, vilje og nytenking i samhandling og kommunikasjon med annet helsepersonell og pasienter og pårørende. Vi har valgt tre overordna tema for konferansen – velferdsteknologi, psykisk helse og rus, og samhandling og kommunikasjon.

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og helseledere i kommune- og spesialisthelsetjeneste, helsepolitikere og brukerorganisasjoner.

Snakkeboble


Konferansen søkes godkjent som tellende timer/kurs til videre- og etterutdanning i hos Den norske legeforening, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk sykepleierforbund.  

Bindende påmelding innen 14. oktober. 

Konferanseavgiften på kr. 1700,- dekker begge konferansedagene, frokostbuffet, lunsj, gratis softis og ettermiddagsbuffet. Festmiddag kommer i tillegg på kr. 600,-

Påmelding

Hotellrom bestiller du selv

Vi har avtale med Scandic hotel Meyergården på kr. 1010,- for enkeltrom. Ring hotellet på 75 13 40 00 og oppgi kode 46452195 (Helse Nord-avtale). Obs tilbudet gjelder frem til påmeldingsfristen går ut.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Facebook for løpende informasjon om konferansen. Gå til https://www.facebook.com/samhandlinghelgeland

Når og hvor

Dato
14.11.2018-15.11.2018 
Klokkeslett
08:30-15:15
Sted
Scandic hotel Meyergården, Mo i Rana
 
Arrangør
Samhandlingskonferansen Helgeland 2018 arrangeres av Helgelandssykehuset i samarbeid med kommunene på Helgeland og OSO - overordnet samarbeidsorgan 
Kontakt
Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen
Tlf.: 75 11 53 15
E-post: krj@helgelandssykehuset.no 
 
Mer informasjon
Påmelding til Samhandlingskonferansen 2018 Bindende påmelding innen 14. oktober 

Befolkningsutviklingen i Norge vil kreve at vi blir flinkere til å utnytte de menneskelige ressursene og ny teknologi bedre. Velferdsteknologi påstås å skal redde oss fra eldrebølgen og sykepleiermangel – men hva er det og hva betyr det? Utviklingen av velferdsteknologien skjer raskt – hvordan kan vi bruke den i vår hverdag? Det gjelder både somatikk og psykisk helse og rus. Til syvende og sist handler alt om kommunikasjon og samhandling – til det beste for pasient og pårørende.

Hånd

På konferansen treffer du helsepersonell fra kommune og spesialisthelsetjeneste, helseledere, helsepolitikere og brukerrepresentanter. Du får gode foredragsholdere fra kommune til departement, fra brukere til helsepersonell. Blant andre leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin, lege og forsker Helen Brandstorp, mental trener, coach og foredagsholder med brukererfaring Lasse Gustavson og seksjonsleder Helsetjenesteutvikling, Kvalitets- og utviklingssenteret, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Eirin Rødseth.

Vi legger til rette for den uformelle dialogen. Det er viktig med kjennskap og forståelse til hverandres arbeidshverdag og problemstillinger, dele erfaringer og få ny kunnskap.

Samhandlingskonferansen Helgeland 2018 er en av de viktigste møteplassene for samhandling på Helgeland, der målet er å etablere god kultur for samhandling, samt være en viktig nettverksbygger mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, brukere og helsepersonell. 

Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen
 

hjerte

Les mer om:

Samhandling på Helgeland

OSO

kommune

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.