Samhandlingskonferansen Helgeland 2018

Konferanse , 14.11.2018-15.11.2018

Samhandling og kommunikasjon, velferdsteknologi og psykisk helse og rus. 14. og 15. november samles vi i Mo i Rana.

Samhandlingskonferansen

Samhandlingskonferansen Helgeland 2018 arrangeres av Helgelandssykehuset i samarbeid med kommunene på Helgeland og OSO - overordnet samarbeidsorgan.

For at vi i framtiden skal kunne gi et helsetilbud til befolkningen med god kvalitet og forutsigbarhet er vi avhengig av at helsepersonell har mot, vilje og nytenking i samhandling og kommunikasjon med annet helsepersonell og pasienter og pårørende. Vi har valgt tre overordna tema for konferansen – velferdsteknologi, psykisk helse og rus, og samhandling og kommunikasjon.

Når og hvor

Dato
14.11.2018-15.11.2018 
Klokkeslett
08:30-15:15
Sted
Scandic hotel Meyergården, Mo i Rana
 
Arrangør
Samhandlingskonferansen Helgeland 2018 arrangeres av Helgelandssykehuset i samarbeid med kommunene på Helgeland og OSO - overordnet samarbeidsorgan 
Kontakt
Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen
Tlf.: 75 11 53 15
E-post: krj@helgelandssykehuset.no

Påmeldingen er stengt
 

Befolkningsutviklingen i Norge vil kreve at vi blir flinkere til å utnytte de menneskelige ressursene og ny teknologi bedre. Velferdsteknologi påstås å skal redde oss fra eldrebølgen og sykepleiermangel – men hva er det og hva betyr det? Utviklingen av velferdsteknologien skjer raskt – hvordan kan vi bruke den i vår hverdag? Det gjelder både somatikk og psykisk helse og rus. Til syvende og sist handler alt om kommunikasjon og samhandling – til det beste for pasient og pårørende.

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og helseledere i kommune- og spesialisthelsetjeneste, helsepolitikere og brukerorganisasjoner.

Konferansen er godkjent som tellende timer/kurs til videre- og etterutdanning hos Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk sykepleierforbund. Konferansen er godkjent som valgfritt kurs for videre- og etterutdanning i allmennmedisin hos Den norske legeforening.

Hånd

Program (PDF)

Foredragsholdere

På konferansen treffer du helsepersonell fra kommune og spesialisthelsetjeneste, helseledere, helsepolitikere og brukerrepresentanter.

 
 

Vi legger til rette for den uformelle dialogen. Det er viktig med kjennskap og forståelse til hverandres arbeidshverdag og problemstillinger, dele erfaringer og få ny kunnskap.

Samhandlingskonferansen Helgeland 2018 er en av de viktigste møteplassene for samhandling på Helgeland, der målet er å etablere god kultur for samhandling, samt være en viktig nettverksbygger mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, brukere og helsepersonell. 

Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen

hjerte

Les mer om:

Samhandling på Helgeland

OSO

kommune

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.