Samhandlingskonferansen Helgeland 2020

Konferanse

Samhandlingskonferansen 2020 på Helgeland er besluttet utsatt til 2021. Konferansen skulle ha vært arrangert i Mosjøen i juni. Arrangørene - Helgelandssykehuset, alle kommuner på Helgeland via OSO - overordnet samarbeidsorgan - beklager dette sterkt.

Logo
Helgelandssykehuset, kommunene på Helgeland og OSO (overordnet samarbeidsorgan) ønsker velkommen til Samhandlingskonferansen. Fremtidens helsearbeider. Sammen for pasienten - nye muligheter - likeverdige tjenester.

Helgeland står ovenfor utfordringer i tiden fremover for å kunne tilby fremtidsrettede helsetjenester til pasientene på hele Helgeland. Demografiske, geografiske, medisinske og teknologiske utviklingstrekk krever at kommuner og sykehus må utvikle seg. For å kunne møte fremtiden sammen, med pasientene, er det nødvendig at kommuner og sykehus tar grep og møter disse utfordringene. Pasientene skal ha likeverdige tjenester uansett hvor de bor. 

Hvordan kan vi bygge en fremtid sammen? Hva er de nye mulighetene og hvordan er fremtidens helsearbeider?

Når og hvor

Medarrangør

Samhandlingskonferansen Helgeland skal arrangeres for tredje gang av Helgelandssykehuset i samarbeid med kommunene på Helgeland og OSO - overordnet samarbeidsorgan.

Kontaktinformasjon
Hege Mørk, rådgiver Senter for samhandling, Helgelandssykehuset
Tlf.: 75 12 57 03
Mobil: 959 49 733
Epost: hege.kathrin.mork@helgelandssykehuset.no
 
Sjøgata Mosjøen

Fra Sjøgata i Mosjøen. Foto: Harald Fåkvam

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og helseledere i kommune- og spesialisthelsetjeneste, helsepolitikere og brukerorganisasjoner – og alle andre som er opptatt av og jobber med samhandling. 

Konferansen søkes godkjent som tellende timer/kurs til videre- og etterutdanning hos Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening.


snakkeboble

Foredragsholdere (skulle vært i 2020):

  • Anne Grete Erlandsen, statssekretær, Helse og omsorgsdepartementet (HOD)
  • Hulda Gunnlaugsdottir adm. dir Helgelandssykehuset
  • Petter Øgar, Helse og omsorgsdepartementet (HOD)
  • May Rita Vildgren, brukerrepresentant
  • Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde
  • Professor/klinikkoverlege Mads Gilbert, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
  • Morten Juul Sundnes, fylkeslege i Nordland
  • Anette Fosse, leder i Nasjonalt senter for distriktsmedisin
  • Kenneth Arctander, daglig leder, RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)
 
Mosjøen - med Helgelandstrappa

Mosjøen - med Helgelandstrappa. Foto: Harald Fåkvam


hjerte

Fant du det du lette etter?