Samhandlingskonferansen Helgeland 2022

Helgelandssykehuset, kommunene på Helgeland, RKK og OSO ønsker velkommen til Mosjøen 8.-9. juni.

Vi former fremtidens helsetjeneste!


Helgeland står ovenfor utfordringer for å kunne tilby likeverdige og fremtidsrettede helsetjenester på hele Helgeland. Hvordan ta hensyn til helsefremming, befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, behandling, teknologi og forventninger hos befolkningen i vår oppbygning av helsetjenesten?

Hvordan skal vi sammen bygge vår felles helsetjeneste?

Meld deg på her: Samhandlingskonferansen.no

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og helseledere i kommune- og spesialisthelsetjeneste, helsepolitikere og brukerorganisasjoner.

Godkjent kurs

Konferansen søkes godkjent som tellende timer/kurs til videre- og etterutdanning hos Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk sykepleierforbund. Konferansen er godkjent som valgfritt kurs for videre- og etterutdanning i allmennmedisin hos Den norske legeforening.

Program onsdag 8.juni

Programmet oppdateres fortløpende

kl. 10:00-10:30 — Registrering

kl. 10:30-10:40 — Velkommen ved samhandlingssjef Helgelandssykehuset og vertskommune Vefsn

kl. 10:40-11:25 — Åpning av konferansen. Helgeland- Hvordan skal vi sammen bygge vår felles helsetjeneste? ved Ingvild Kjerkol helse- og omsorgsminister, Rune Ånes Dønna kommune og Hanne Frøyshov Helgelandssykehuset

kl. 11:30-11:50 — Nasjonal Helse- og sykehusplan ved Astrid Nylenna, fagdirektør og programleder Nasjonal Helse- og sykehusplan Helsedirektoratet

kl. 11:50-12:20 — Hva er helsefelleskap og hvilke forventninger har vi til Helsefellesskap Helgeland ved Statsforvalteren i Nordland Morten Juul Sundnes

kl. 12.20-13.20 — Lunsj

kl. 13:20-14.20 — Motivasjon og ledelse ved Sigurd Granmark Athenas

kl. 14:20-14:30 — Pause

kl. 14.30-15:30 — Trygg akuttmedisin ved professor/overlege Mads Gilbert UNN, Stein Widding rådgiver intensivsykepleie, Mona Martinsen sykepleier legevakt Bardu kommune/ hovedinstruktør akuttmedisinskurs

kl. 15:30-15:40 — Pause

Rådhuset:

kl. 15:40 - 17:30 — Parallellsesjon i trygg akuttmedisin for leger, ambulansepersonell, legevaktpersonell, sykepleiere i hjemmetjeneste/sykehjem/sykehus og leger i spesialisthelsetjenesten ved professor/overlege Mads Gilbert UNN, Stein Widding rådgiver intensivsykepleie, Mona Martinsen sykepleier legevakt Bardu kommune/ hovedinstruktør akuttkurs:

 • Praktisk gjennomgang av prosedyrer
 • Bruk av sjekklister
 • Flerpartssamtale med simulering
 • Felles retningslinjer ambulansetjenesten Midt (FRAM) Adam Awanzo Fagutvikler ambulansetjenesten Helgelandssykehuset

Fru Haugans:

kl. 15:40-16:15 — «Fra lua i hånda til likeverdige parter" - samhandlingserfaringer fra Østfold» v/ samhandlingssjef for kommunene, Guro Steine Letting

kl. 16:20-16:55 — Utvikling av digitale helsetjenester - til beste for innbyggerne på Helgeland ved Ken Mathisen Rana kommune og Silje Paulsen Helgelandssykehuset.

kl. 17:30-19:30 — Aktivitet Zipline eller Helgelandstrappa


kl. 20:00 — Middag med underholdning

Program torsdag 9.juni 

Hva er viktig for deg dagen!


08:30- 08:45 Kulturelt innslag

08:45- 09:15 Hva er viktig for ungdommen, nå og i fremtiden ved Olav Wiik Moland og Lea Haase

09:15-09:35 Nasjonal Helse- og sykehusplan og målet om pasienten som aktiv deltaker ved Astrid Nylenna, fagdirektør og programleder Nasjonal Helse- og sykehusplan Helsedirektoratet

09:35- 10:15 Helsekompetanse og pasienten som aktiv deltaker ved Anita Thorolvsen Munch, prosjektleder, Nasjonal strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen, Helsedirektoratet, Elise Fonn seniorrådgiver, Nasjonal strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen, Helsedirektoratet Bjørnar Allgot, brukerrepresentant og rådgiver, Helsedirektoratet

10:15-10.30 Pause

10:30-11:00 Hva er viktig for helsepersonell ved Anette Fosse leder i Nasjonalt senter for Distrikts medisin

11:00- 11.30 Lill Sverresdatter Larsen Forbundsleder Norsk Sykepleierforbund

11:30-12:15 Lunsj

12:15-14:30 Hva har vi fått til med godt samarbeid? Lokale samhandlingsprosjekter/tjenester på Helgeland

 • Helserom Helgeland
 • Samhandling om mestringstreff
 • Diabetesoppfølging nært hjemmet
 • Sterk og stødig
 • Sømløs behandling
 • Årets ungdomskommune 2021
 • FACT Nord Helgeland

14:30 Oppsummering og vel hjem!
Lokale samhandlingsprosjekter/tjenester på Helgeland


Følg oss på Facebook

Fant du det du lette etter?