Samhandlingskonferansen Helgeland 2022

Helgelandssykehuset, kommunene på Helgeland, RKK og OSO ønsker velkommen til Mosjøen 8.-9. juni.

Vi former fremtidens helsetjeneste!


Helgeland står ovenfor utfordringer for å kunne tilby likeverdige og fremtidsrettede helsetjenester på hele Helgeland. Hvordan ta hensyn til helsefremming, befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, behandling, teknologi og forventninger hos befolkningen i vår oppbygning av helsetjenesten?

Hvordan skal vi sammen bygge vår felles helsetjeneste?

Meld deg på her: Samhandlingskonferansen.no

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og helseledere i kommune- og spesialisthelsetjeneste, helsepolitikere og brukerorganisasjoner.

Godkjent kurs

Konferansen søkes godkjent som tellende timer/kurs til videre- og etterutdanning hos Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk sykepleierforbund. Konferansen er godkjent som valgfritt kurs for videre- og etterutdanning i allmennmedisin hos Den norske legeforening.

Program onsdag 8.juni

Programmet oppdateres fortløpende

Onsdag 8. juni

10:00-10:30 Registrering

10.30-10.40 Velkommen ved samhandlingssjef Helgelandssykehuset og vertskommune Vefsn

10:40-11.00 Åpning av konferansen

11:00-11:45 Hva er helsefelleskap og hvilke forventninger har vi til Helsefellesskap Helgeland ved Statsforvalteren i Nordland Morten Juul Sundnes 

11.45-12:45 Lunsj 

12.45-13:45 Motivasjon og ledelse ved Sigurd Granmark Athenas

13:45-14.00 Beinstrekk 

14:00-14:30 Helgeland- Hvordan skal vi sammen bygge vår felles helsetjeneste? ved Helgelandssykehuset og kommunal representant 

14.30-15:30 Trygg akuttmedisin ved professor/overlege Mads Gilbert UNN, Stein Widding rådgiver intensivsykepleie, Mona Martinsen sykepleier legevakt Bardu kommune/ hovedinstruktør akuttmedisinskurs

15:30-17:30 Parallellsesjon i trygg akuttmedisin for leger, ambulansepersonell, legevaktpersonell, sykepleiere i  hjemmetjeneste/sykehjem/sykehus og leger i spesialisthelsetjenesten ved professor/overlege Mads Gilbert UNN, Stein Widding rådgiver intensivsykepleie, Mona Martinsen sykepleier legevakt Bardu kommune/ hovedinstruktør akuttkurs:

 • Praktisk gjennomgang av prosedyrer

 • Bruk av sjekklister

 • Flerpartssamtale med simulering

 • Felles retningslinjer ambulansetjenesten Midt (FRAM) Adam Awanzo Fagutvikler ambulansetjenesten Helgelandssykehuset


15:30-16:10 «Fra lua i hånda til likeverdige parter – samhandlingserfaringer fra Østfold» v/ samhandlingssjef for kommunene, Guro Steine Letting

16:10-16:20 Pause

16:20-17:00 Utvikling av digitale helsetjenester – til beste for innbyggerne på Helgeland v/ prosjektrepresentanter fra kommunene og Helgelandssykehuset.  

17:30-19:30 Aktivitet Zipline eller Helgelandstrappa (krever påmelding)

Middag med underholdning 20:00
Program torsdag 9.juni 

Hva er viktig for deg dagen!


08:30- 08:45 Kulturelt innslag

08:45- 09:15 Hva er viktig for ungdommen, nå og i fremtiden ved Olav Wiik Moland og Lea Haase

09:15-10.15 Helsekompetanse og pasienten som aktiv deltaker ved Anita Thorolvsen Munch, prosjektleder, Nasjonal strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen, Helsedirektoratet, Elise Fonn seniorrådgiver, Nasjonal strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen, Helsedirektoratet, Astrid Nylenna, fagdirektør og programleder Nasjonal Helse- og sykehusplan, Helsedirektoratet Bjørnar Allgot, brukerrepresentant og rådgiver, Helsedirektoratet

10:15-10.30 Pause

10:30-11:00 Hva er viktig for helsepersonell ved Anette Fosse leder i Nasjonalt senter for Distrikts medisin

11:00- 11.30 Lill Sverresdatter Larsen Forbundsleder Norsk Sykepleierforbund

11:30-12:15 Lunsj

12:15-14:30 Hva har vi fått til med godt samarbeid? Lokale samhandlingsprosjekter/tjenester på Helgeland

 • Helserom Helgeland
 • Samhandling om mestringstreff
 • Mobilt sykehus
 • Diabetesoppfølging nært hjemmet
 • Sterk og stødig
 • Sømløs behandling
 • Årets ungdomskommune 2021
 • FACT Nord Helgeland

14:30 Oppsummering og vel hjem!
Foredragsholdere

Kommer

Følg oss på Facebook


Fant du det du lette etter?