Styremøte 1. februar 2018

Styremøte, 01.02.2018

 

Det arrangeres styreseminar onsdag 31. januar kl. 12.00.
Sted: Sandnessjøen, Scandic Hotel Syv Søstre

Når og hvor

Dato
01.02.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sandnessjøen, Hotel Scandic Syv søstre
 

20180102 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 01.02.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180102 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 01.02.2018.pdf20180102 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 01.02.2018.pdf
20180201 Styresak 1 - 2018 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 1 - 2018 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf20180201 Styresak 1 - 2018 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf
20180201 Styresak 2 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll 12.12.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 2 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll 12.12.2017.pdf20180201 Styresak 2 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll 12.12.2017.pdf
20180201 Styresak 2 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll 12.12.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 2 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll 12.12.2017.pdf20180201 Styresak 2 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll 12.12.2017.pdf
20180201 Styresak 3 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll 21.12.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 3 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll 21.12.2017.pdf20180201 Styresak 3 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll 21.12.2017.pdf
20180201 Styresak 3 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll 21.12.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 3 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll 21.12.2017.pdf20180201 Styresak 3 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll 21.12.2017.pdf
20180201 Styresak 4 - 2018 Revisjon og tilsyn 3.tertial 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 4 - 2018 Revisjon og tilsyn 3.tertial 2017.pdf20180201 Styresak 4 - 2018 Revisjon og tilsyn 3.tertial 2017.pdf
20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 1 - Mattilsynet Bekreftelse på etterkommet vedtak 03.07.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 1 - Mattilsynet Bekreftelse på etterkommet vedtak 03.07.2017.pdf20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 1 - Mattilsynet Bekreftelse på etterkommet vedtak 03.07.2017.pdf
20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 2 - Riksrevisjon 18.04.2017 Henvisningspraksis - spørreundersøkelse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 2 - Riksrevisjon 18.04.2017 Henvisningspraksis - spørreundersøkelse.pdf20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 2 - Riksrevisjon 18.04.2017 Henvisningspraksis - spørreundersøkelse.pdf
20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 3 - DNV Tilsvar på miljørevisjon.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 3 - DNV Tilsvar på miljørevisjon.pdf20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 3 - DNV Tilsvar på miljørevisjon.pdf
20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 4 - Rana Kommune - rapport etter tilsyn med fyringsanlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 4 - Rana Kommune - rapport etter tilsyn med fyringsanlegg.pdf20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 4 - Rana Kommune - rapport etter tilsyn med fyringsanlegg.pdf
20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 5 - DSB avlutter tilsynet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 5 - DSB avlutter tilsynet.pdf20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 5 - DSB avlutter tilsynet.pdf
20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 6 - Vefsn kommune - rapport etter branntilsyn.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 6 - Vefsn kommune - rapport etter branntilsyn.pdf20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 6 - Vefsn kommune - rapport etter branntilsyn.pdf
20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 7 - Rana kommune - rapport etter branntilsyn.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 7 - Rana kommune - rapport etter branntilsyn.pdf20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 7 - Rana kommune - rapport etter branntilsyn.pdf
20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 8 - Rana kommune - branntilsyn avsluttes.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 8 - Rana kommune - branntilsyn avsluttes.pdf20180201 Styresak 4 - 2018 Vedlegg 8 - Rana kommune - branntilsyn avsluttes.pdf
20180201 Styresak 5 - 2018 Styringssystem ledelse og kvalitetsforbedring.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 5 - 2018 Styringssystem ledelse og kvalitetsforbedring.pdf20180201 Styresak 5 - 2018 Styringssystem ledelse og kvalitetsforbedring.pdf
20180201 Styresak 5 - 2018 Vedlegg 1 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 5 - 2018 Vedlegg 1 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdf20180201 Styresak 5 - 2018 Vedlegg 1 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdf
20180201 Styresak 5 - 2018 Vedlegg 2 Utkast til styringssystem.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 5 - 2018 Vedlegg 2 Utkast til styringssystem.pdf20180201 Styresak 5 - 2018 Vedlegg 2 Utkast til styringssystem.pdf
20180201 Styresak 5 - 2018 Vedlegg 3 Kortversjon av styringssystemet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 5 - 2018 Vedlegg 3 Kortversjon av styringssystemet.pdf20180201 Styresak 5 - 2018 Vedlegg 3 Kortversjon av styringssystemet.pdf
20180201 Styresak 6 - 2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av tidligfasen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 6 - 2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av tidligfasen.pdf20180201 Styresak 6 - 2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av tidligfasen.pdf
20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 1 Styresak 83 -2017 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr juni 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 1 Styresak 83 -2017 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr juni 2017.pdf20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 1 Styresak 83 -2017 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr juni 2017.pdf
20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 2 Helgelandssykehuset 2025 - Høringsrapport 180117.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 2 Helgelandssykehuset 2025 - Høringsrapport 180117.pdf20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 2 Helgelandssykehuset 2025 - Høringsrapport 180117.pdf
20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 a) Helse Nord styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idefase mandat.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 a) Helse Nord styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idefase mandat.pdf20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 a) Helse Nord styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idefase mandat.pdf
20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 b) Helse nords presseprotokoll 16.12.2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 b) Helse nords presseprotokoll 16.12.2015.pdf20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 b) Helse nords presseprotokoll 16.12.2015.pdf
20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 c) Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idefase.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 c) Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idefase.pdf20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 c) Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idefase.pdf
20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 d) Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 d) Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdf20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 d) Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdf
20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 e) Helse nords presseprotokoll av 22.09.2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 e) Helse nords presseprotokoll av 22.09.2016.pdf20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 3 e) Helse nords presseprotokoll av 22.09.2016.pdf
20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 4 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport desember 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 4 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport desember 2017.pdf20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 4 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport desember 2017.pdf
20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 5 Framdrift og økonomi prosjektinnramming.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 5 Framdrift og økonomi prosjektinnramming.pdf20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 5 Framdrift og økonomi prosjektinnramming.pdf
20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 5 Helgelandssykehuset prosjektinnramming framdrift og økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 5 Helgelandssykehuset prosjektinnramming framdrift og økonomi.pdf20180201 Styresak 6 - 2018 Vedlegg 5 Helgelandssykehuset prosjektinnramming framdrift og økonomi.pdf
20180201 Styresak 7 - 2018 Vedlegg 1 Årshjul for styret i Helgelandssykehuset HF 2018.ppthttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 7 - 2018 Vedlegg 1 Årshjul for styret i Helgelandssykehuset HF 2018.ppt20180201 Styresak 7 - 2018 Vedlegg 1 Årshjul for styret i Helgelandssykehuset HF 2018.ppt
20180201 Styresak 7 - 2018 Årshjul styremøter Helgelandssykehuset 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 7 - 2018 Årshjul styremøter Helgelandssykehuset 2018.pdf20180201 Styresak 7 - 2018 Årshjul styremøter Helgelandssykehuset 2018.pdf
20180201 Styresak 8 - 2018 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 8 - 2018 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20180201 Styresak 8 - 2018 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf
20180201 Styresak 9 - 2018 Møteplan 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180131-0201/20180201 Styresak 9 - 2018 Møteplan 2018.pdf20180201 Styresak 9 - 2018 Møteplan 2018.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.