Styremøte 12. desember 2017

Styremøte, 12.12.2017

 

Styreseminar fra 08.30 - 09.00
Styremøtet starter kl. 09.00

Når og hvor

Dato
12.12.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Scandic Meyergården, Mo i Rana
 

20171212 Presseprotokoll - 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Presseprotokoll - 1.pdf20171212 Presseprotokoll - 1.pdfpdf384247
20171212 Styresak 121 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 121 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf20171212 Styresak 121 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfpdf83112
20171212 Styresak 122 Godkjenning av protokoll av 22.11.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 122 Godkjenning av protokoll av 22.11.2017.pdf20171212 Styresak 122 Godkjenning av protokoll av 22.11.2017.pdfpdf82610
20171212 Styresak 122 Vedlegg 1 Styreprotokoll 22.11.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 122 Vedlegg 1 Styreprotokoll 22.11.2017.pdf20171212 Styresak 122 Vedlegg 1 Styreprotokoll 22.11.2017.pdfpdf128794
20171212 Styresak 123 Budsjett 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 123 Budsjett 2018.pdf20171212 Styresak 123 Budsjett 2018.pdfpdf1333116
20171212 Styresak 123 Vedlegg 1 Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 123 Vedlegg 1 Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdf20171212 Styresak 123 Vedlegg 1 Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfpdf534763
20171212 Styresak 123 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 04.12.17.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 123 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 04.12.17.pdf20171212 Styresak 123 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 04.12.17.pdfpdf281554
20171212 Styresak 123 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 04.12.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 123 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 04.12.2017.pdf20171212 Styresak 123 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 04.12.2017.pdfpdf59085
20171212 Styresak 123 Vedlegg 3 Tiltak gjestepasienter.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 123 Vedlegg 3 Tiltak gjestepasienter.pdf20171212 Styresak 123 Vedlegg 3 Tiltak gjestepasienter.pdfpdf1294962
20171212 Styresak 124 Hjerteovervåking og telemetri - unntatt off, jfr Offl. § 23, 3.avsnitt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 124 Hjerteovervåking og telemetri - unntatt off, jfr Offl. § 23, 3.avsnitt.pdf20171212 Styresak 124 Hjerteovervåking og telemetri - unntatt off, jfr Offl. § 23, 3.avsnitt.pdfpdf76829
20171212 Styresak 125 Nærværsprosjekt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 125 Nærværsprosjekt.pdf20171212 Styresak 125 Nærværsprosjekt.pdfpdf112424
20171212 Styresak 125 Vedlegg 1 Status Nærværsprosjektet - presentasjon.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 125 Vedlegg 1 Status Nærværsprosjektet - presentasjon.pdf20171212 Styresak 125 Vedlegg 1 Status Nærværsprosjektet - presentasjon.pdfpdf1520230
20171212 Styresak 126 Lønnspolitikk Helgelandssykehuset HF - revidert.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 126 Lønnspolitikk Helgelandssykehuset HF - revidert.pdf20171212 Styresak 126 Lønnspolitikk Helgelandssykehuset HF - revidert.pdfpdf127221
20171212 Styresak 126 Vedlegg 1 Lønnspolitikk Helgelandssykehuset HF - gjeldende fra 1.1.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 126 Vedlegg 1 Lønnspolitikk Helgelandssykehuset HF - gjeldende fra 1.1.2018.pdf20171212 Styresak 126 Vedlegg 1 Lønnspolitikk Helgelandssykehuset HF - gjeldende fra 1.1.2018.pdfpdf746138
20171212 Styresak 127 Akutt tilbud innen psykisk helsevern, inkl akutt ambulant team (AAT).pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 127 Akutt tilbud innen psykisk helsevern, inkl akutt ambulant team (AAT).pdf20171212 Styresak 127 Akutt tilbud innen psykisk helsevern, inkl akutt ambulant team (AAT).pdfpdf128915
20171212 Styresak 128 Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV).pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 128 Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV).pdf20171212 Styresak 128 Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV).pdfpdf635082
20171212 Styresak 129 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 129 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20171212 Styresak 129 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfpdf82076
20171212 Styresak 130 Møteplan 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 130 Møteplan 2018.pdf20171212 Styresak 130 Møteplan 2018.pdfpdf102407

Fant du det du lette etter?