Styremøte 12. februar 2016

Styremøte, 12.02.2016

 

Når og hvor

Dato
12.02.2016 
Klokkeslett
12:00-15:45
Sted
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Auditoriet
 

20160212 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Presseprotokoll.pdf20160212 Presseprotokoll.pdfpdf43908
20160212 Styresak 04 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 04 Godkjenning av saksliste.pdf20160212 Styresak 04 Godkjenning av saksliste.pdfpdf24116
20160212 Styresak 05 Styreprotokoll 14.-15.12.2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 05 Styreprotokoll 14.-15.12.2015.pdf20160212 Styresak 05 Styreprotokoll 14.-15.12.2015.pdfpdf55452
20160212 Styresak 06 styreprotokoll 28.01.2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 06 styreprotokoll 28.01.2016.pdf20160212 Styresak 06 styreprotokoll 28.01.2016.pdfpdf24243
20160212 Styresak 07 Foreløpig årsresultat 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 07 Foreløpig årsresultat 2015.pdf20160212 Styresak 07 Foreløpig årsresultat 2015.pdfpdf23187
20160212 Styresak 07 Vedlegg 1 Foreløpig årsresultat 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 07 Vedlegg 1 Foreløpig årsresultat 2015.pdf20160212 Styresak 07 Vedlegg 1 Foreløpig årsresultat 2015.pdfpdf1756001
20160212 Styresak 08 Tilsyn og eksterne revisjoner pr.3. tertial 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 08 Tilsyn og eksterne revisjoner pr.3. tertial 2015.pdf20160212 Styresak 08 Tilsyn og eksterne revisjoner pr.3. tertial 2015.pdfpdf64073
20160212 Styresak 08 Vedlegg 1 - Avslutning av tilsyn ved Helgelandssyksehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 08 Vedlegg 1 - Avslutning av tilsyn ved Helgelandssyksehuset HF.pdf20160212 Styresak 08 Vedlegg 1 - Avslutning av tilsyn ved Helgelandssyksehuset HF.pdfpdf294460
20160212 Styresak 08 Vedlegg 2 Avslutning av tilsyn og lukking avvik, Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 08 Vedlegg 2 Avslutning av tilsyn og lukking avvik, Helgelandssykehuset HF.pdf20160212 Styresak 08 Vedlegg 2 Avslutning av tilsyn og lukking avvik, Helgelandssykehuset HF.pdfpdf250758
20160212 Styresak 09 Oppdragsdokument 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 09 Oppdragsdokument 2016.pdf20160212 Styresak 09 Oppdragsdokument 2016.pdfpdf42034
20160212 Styresak 09 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 09 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2016.pdf20160212 Styresak 09 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2016.pdfpdf1098956
20160212 Styresak 10 Idefasen Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 10 Idefasen Helgelandssykehuset 2025.pdf20160212 Styresak 10 Idefasen Helgelandssykehuset 2025.pdfpdf101114
20160212 Styresak 10 Vedlegg 1 Prosjektplan idefase Helgeland.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 10 Vedlegg 1 Prosjektplan idefase Helgeland.pdf20160212 Styresak 10 Vedlegg 1 Prosjektplan idefase Helgeland.pdfpdf1273816
20160212 Styresak 10 Vedlegg 2 Idéfase Helgelandssykehuset - Fremdriftsplan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 10 Vedlegg 2 Idéfase Helgelandssykehuset - Fremdriftsplan.pdf20160212 Styresak 10 Vedlegg 2 Idéfase Helgelandssykehuset - Fremdriftsplan.pdfpdf430767
20160212 Styresak 10 Vedlegg 3 - Styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idefase mandat.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 10 Vedlegg 3 - Styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idefase mandat.pdf20160212 Styresak 10 Vedlegg 3 - Styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idefase mandat.pdfpdf929866
20160212 Styresak 11 Muntlig informasjon fra adm. dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 11 Muntlig informasjon fra adm. dir.pdf20160212 Styresak 11 Muntlig informasjon fra adm. dir.pdfpdf26539
20160212 Styresak 12 Møteplan 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 12 Møteplan 2016.pdf20160212 Styresak 12 Møteplan 2016.pdfpdf32807
20160212 Styresak 13 Eventuelt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160212/20160212 Styresak 13 Eventuelt.pdf20160212 Styresak 13 Eventuelt.pdfpdf22590

Fant du det du lette etter?