Styremøte 14. - 15. desember 2010

Styremøte, 14.12.2010-15.12.2010

 

Når og hvor

Dato
14.12.2010-15.12.2010 
Klokkeslett
Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
  

20101213 Styresak 89 Handlingsplan for intensivmedisin Helse Nord RHF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Desember/20101213 Styresak 89 Handlingsplan for intensivmedisin Helse Nord RHF.pdf20101213 Styresak 89 Handlingsplan for intensivmedisin Helse Nord RHF.pdf
20101214-15 Styresak 79 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Desember/20101214-15 Styresak 79 Godkjenning av saksliste.pdf20101214-15 Styresak 79 Godkjenning av saksliste.pdf
20101214-15 Styresak 80 Styreprotokoll 23. november 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Desember/20101214-15 Styresak 80 Styreprotokoll 23. november 2010.pdf20101214-15 Styresak 80 Styreprotokoll 23. november 2010.pdf
20101214-15 Styresak 81 Resultat- og tiltaksrapport per 11.2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Desember/20101214-15 Styresak 81 Resultat- og tiltaksrapport per 11.2010.pdf20101214-15 Styresak 81 Resultat- og tiltaksrapport per 11.2010.pdf
20101214-15 Styresak 83 Budsjettdokument 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Desember/20101214-15 Styresak 83 Budsjettdokument 2011.pdf20101214-15 Styresak 83 Budsjettdokument 2011.pdf
20101214-15 Styresak 84 Sammenligningsrapport per 2. tertial 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Desember/20101214-15 Styresak 84 Sammenligningsrapport per 2. tertial 2010.pdf20101214-15 Styresak 84 Sammenligningsrapport per 2. tertial 2010.pdf
20101214-15 Styresak 85 Internrevisjonsrapporter Helse Nord RHF 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Desember/20101214-15 Styresak 85 Internrevisjonsrapporter Helse Nord RHF 2010.pdf20101214-15 Styresak 85 Internrevisjonsrapporter Helse Nord RHF 2010.pdf
20101214-15 Styresak 87 Møteplan 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Desember/20101214-15 Styresak 87 Møteplan 2011.pdf20101214-15 Styresak 87 Møteplan 2011.pdf

Fant du det du lette etter?