Styremøte 14. desember 2018

Styremøte, 14.12.2018

 
 


20181214 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 14.12.2018 a.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181214/20181214 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 14.12.2018 a.pdf20181214 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 14.12.2018 a.pdfpdf293779
20181214 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 14.12.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181214/20181214 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 14.12.2018.pdf20181214 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 14.12.2018.pdfpdf111344
20181214 Styresak 97 - 2018 Virksomhetsrapport pr november 2018 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181214/20181214 Styresak 97 - 2018 Virksomhetsrapport pr november 2018 Helgelandssykehuset HF.pdf20181214 Styresak 97 - 2018 Virksomhetsrapport pr november 2018 Helgelandssykehuset HF.pdfpdf779754
20181214 Styresak 98 - 2018 Vedlegg 3 Drøftingsprotokoll fra FTV møte 12.12.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181214/20181214 Styresak 98 - 2018 Vedlegg 3 Drøftingsprotokoll fra FTV møte 12.12.2018.pdf20181214 Styresak 98 - 2018 Vedlegg 3 Drøftingsprotokoll fra FTV møte 12.12.2018.pdfpdf58223
20181214 Styresak 99 - 2018 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling – akuttilbud og samhandling.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181214/20181214 Styresak 99 - 2018 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling – akuttilbud og samhandling.pdf20181214 Styresak 99 - 2018 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling – akuttilbud og samhandling.pdfpdf192081
20181214 Styresak 95 - 2018 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181214/20181214 Styresak 95 - 2018 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf20181214 Styresak 95 - 2018 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfpdf79600
20181214 Styresak 98 - 2018 Vedlegg 1 Budsjett 2019.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181214/20181214 Styresak 98 - 2018 Vedlegg 1 Budsjett 2019.pdf20181214 Styresak 98 - 2018 Vedlegg 1 Budsjett 2019.pdfpdf1315596
20181214 Styresak 98 - 2018 Budsjett 2019.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181214/20181214 Styresak 98 - 2018 Budsjett 2019.pdf20181214 Styresak 98 - 2018 Budsjett 2019.pdfpdf123726
20181214 Styresak 98 - 2018 Vedlegg 2 Styresak 130-2018 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181214/20181214 Styresak 98 - 2018 Vedlegg 2 Styresak 130-2018 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdf20181214 Styresak 98 - 2018 Vedlegg 2 Styresak 130-2018 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfpdf904885
20181214 Styresak 96 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll av 21.11.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181214/20181214 Styresak 96 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll av 21.11.2018.pdf20181214 Styresak 96 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll av 21.11.2018.pdfpdf26981

 

Når og hvor

Dato
14.12.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Scandic Meyergården, Mo i Rana
 
Fant du det du lette etter?