Styremøte 14. juni 2016

Styremøte, 14.06.2016

Styret for Helgelandssykehuset vedtok i dag ny ambulanseplan.

Styremøtet starter med styreseminar kl. 10.00-11.00

Når og hvor

Dato
14.06.2016 
Klokkeslett
11:00-15:30
Sted
Meyergården Hotel, Mo i Rana
 

20160614 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Presseprotokoll.pdf20160614 Presseprotokoll.pdfpdf101332
20160614 Styresak 45 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 45 Godkjenning av saksliste.pdf20160614 Styresak 45 Godkjenning av saksliste.pdfpdf239572
20160614 Styresak 46 Styreprotokoll 2016 05 19.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 46 Styreprotokoll 2016 05 19.pdf20160614 Styresak 46 Styreprotokoll 2016 05 19.pdfpdf293673
20160614 Styresak 47 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport mai 2016 (3).pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 47 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport mai 2016 (3).pdf20160614 Styresak 47 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport mai 2016 (3).pdfpdf2104038
20160614 Styresak 47 Virksomhetsrapport mai 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 47 Virksomhetsrapport mai 2016.pdf20160614 Styresak 47 Virksomhetsrapport mai 2016.pdfpdf203909
20160614 Styresak 48 Tertialrapport 1 tertial 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 48 Tertialrapport 1 tertial 2016.pdf20160614 Styresak 48 Tertialrapport 1 tertial 2016.pdfpdf224966
20160614 Styresak 48 Vedlegg 1 Tertialrapport HSYK 1.tertial 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 48 Vedlegg 1 Tertialrapport HSYK 1.tertial 2016.pdf20160614 Styresak 48 Vedlegg 1 Tertialrapport HSYK 1.tertial 2016.pdfpdf825505
20160614 Styresak 48 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 20160518.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 48 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 20160518.pdf20160614 Styresak 48 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 20160518.pdfpdf310503
20160614 Styresak 48 Vedlegg 3 Tilleggsopplysninger til tertialrapport 1.tertial 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 48 Vedlegg 3 Tilleggsopplysninger til tertialrapport 1.tertial 2016.pdf20160614 Styresak 48 Vedlegg 3 Tilleggsopplysninger til tertialrapport 1.tertial 2016.pdfpdf388406
20160614 Styresak 48 Vedlegg 4 Søknad om prosjektmidler- til KLP - 29 03 16.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 48 Vedlegg 4 Søknad om prosjektmidler- til KLP - 29 03 16.pdf20160614 Styresak 48 Vedlegg 4 Søknad om prosjektmidler- til KLP - 29 03 16.pdfpdf559979
20160614 Styresak 49 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 mnd rapport mai 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 49 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 mnd rapport mai 2016.pdf20160614 Styresak 49 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 mnd rapport mai 2016.pdfpdf208075
20160614 Styresak 49 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport mai 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 49 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport mai 2016.pdf20160614 Styresak 49 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport mai 2016.pdfpdf598744
20160614 Styresak 50 Ny ambulanseplan Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 50 Ny ambulanseplan Helgelandssykehuset.pdf20160614 Styresak 50 Ny ambulanseplan Helgelandssykehuset.pdfpdf1507226
20160614 Styresak 50 Vedlegg 1-8 til Ambulanseplan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 50 Vedlegg 1-8 til Ambulanseplan.pdf20160614 Styresak 50 Vedlegg 1-8 til Ambulanseplan.pdfpdf10819979
20160614 Styresak 51 Årshjul styremøter 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 51 Årshjul styremøter 2016.pdf20160614 Styresak 51 Årshjul styremøter 2016.pdfpdf250695
20160614 Styresak 52 Muntlig informasjon fra adm dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 52 Muntlig informasjon fra adm dir.pdf20160614 Styresak 52 Muntlig informasjon fra adm dir.pdfpdf208906
20160614 Styresak 53 Møteplan 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 53 Møteplan 2016.pdf20160614 Styresak 53 Møteplan 2016.pdfpdf249202
20160614 Styresak 54 Eventuelt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160614/20160614 Styresak 54 Eventuelt.pdf20160614 Styresak 54 Eventuelt.pdfpdf203105

Fant du det du lette etter?